Gazociąg Hermanowice-Strachocina

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu Hermanowice - Strachocina o długości ok. 72 km i średnicy 700 mm. Gazociąg stanowił będzie początkowy odcinek magistrali Hermanowice-Pogórska Wola lokalizowanej po nowej trasie.

Gazociąg przebiegać będzie przez gminy: Przemyśl, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Bircza, Tyrawa Wołoska, Dydnia i Sanok.

Zakończenie budowy gazociągu planowane jest w 2018 roku.

Wykonawcą projektu koncepcyjnego, budowalnego i wykonawczego był wybrany w publicznym postępowaniu przetargowym jest Operator Systemu Magazynowania Spółka z .o.o.

Czytaj więcej o projekcie w zakładce Nasze Inwestycje.

Koszty inwestycji

  • szacunkowa wartość inwestycji: 296 mln PLN

 Inwestycja planowana jest do współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacje prasowe

11.01.2016 Decyzja o pozwoleniu na budowę dwóch gazociągów

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.