Gazociąg Czeszów-Kiełczów

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Czeszów-Kiełczów o długości około 33 km i średnicy 1000 mm.

Gazociąg będzie zlokalizowany na terenie województwa dolnośląskiego. Projektowanie gazociągu rozpoczęło się w III kwartale 2013 r., a podjęcie prac inwestycyjnych planowane jest na przełom roku 2016.

Korzyści

Gazociąg relacji Czeszów-Kiełczów jest elementem rozbudowy systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku oraz założonego programu inwestycyjnego związanego z uruchomieniem terminalu LNG w Świnoujściu, a także utworzenia gazowego Korytarza Północ–Południe.

Budowa gazociągu Czeszów-Kiełczów jest ważnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wspólnie z pozostałymi gazociągami, które powstaną na Dolnym Śląsku nowy odcinek o najwyższych parametrach roboczych umożliwi przesyłanie zwiększonych ilości gazu w systemie przesyłowym i stanowić będzie element korytarza Północ-Południe.


Przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji dofinansowane jest z Unii Europejskiej, ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Koszty inwestycji

  • szacunkowa wartość inwestycji: 1,82 mln PLN
  • dofinansowanie z POIiŚ: 0,83 mln PLN


Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Czeszów - Kiełczów w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Czeszów - Kiełczów, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.
 

 

 Informacje prasowe

20.12.2013 Ponad 4,63 mln PLN ze środków Unii Europejskiej na kolejne projekty inwestycyjne GAZ-SYTEM S.A.

  

 

Opracowanie dokumentacji projektowej współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.