Program Lasów

Opis inwestycji

GAZ-SYSTEM S.A. podejmuje działania na rzecz rozbudowy i modernizacji systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku. Jest to kluczowy projekt, który umożliwi przesył zwiększonych ilości gazu ziemnego z kierunku Niemiec. Inwestycja umożliwi zwiększenie importu surowca z kierunku zachodniego do  ok. 1,5 mld m sześc /rocznie.

Czytaj więcej o Programie w zakładce Nasze inwestycje.

Finansowanie

  • wartość inwestycji: 28,81 mln EUR
  • dofinansowanie z EEPR: 14,4 mln EUR

 

 

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi GAZ-SYSTEM S.A. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.