Gazociąg Polska-Czechy

Opis inwestycji

Gazociąg Polska-Czechy był wspólnym projektem polskiego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz czeskiego operatora systemu przesyłowego NET4GAS s.r.o. Inwestycja wraz z realizacją działań po stronie czeskiej, pozwoli na dostawy gazu z nowego punktu wejścia do polskiego systemu o początkowej przepustowości równej ok. 0,5 mld/m sześc rocznie.

Czytaj więcej o projekcie w zakładce Nasze inwestycje.

Koszty inwestycji

  • całkowity budżet projektu - 28 mln EUR ( po stronie GAZ-SYSTEM S.A  nakłady wyniosły ok. 21 mln EUR). 
  • dofinansowanie z EEPR - 14 mln EUR (w tym dla GAZ-SYSTEM S.A. 10,5 mln EUR, dla NET4GAS s.r.o. 3,5 mln EUR) co stanowiło 50% planowanych nakładów.

W dniu 23 sierpnia 2010 roku GAZ-SYSTEM S.A. otrzymał indywidualną Decyzję Komisji Europejskiej K(2010) 5705, wydaną dnia 19 sierpnia 2010 roku dotyczącą przyznania pomocy finansowej Unii dla GAZ-SYSTEM S.A. i NET4GAS na wspólną realizację międzysystemowego połączenia, w zakres którego wchodzą budowa gazociągu Tranovice – Cieszyn – Skoczów oraz stacji pomiarowej na granicy polskiej w Cieszynie.

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań możliwe będzie również przyzanie unijnego dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który będzie obowiązywać w perpektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadająjącej na lata 2014-2020.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Polska - Czechy w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Polska - Czechy, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

 Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi GAZ-SYSTEM S.A. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.