Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (EEPR)

Projekty GAZ-SYSTEM S.A. są współfinansowane przez unijny Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej (European Energy Programme for Recovery). Są to:

Program EEPR ma przyczynić się do ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej i podniesienia bezpieczeństwa dostaw energii dzięki rozbudowie transgranicznej infrastruktury. 

 

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi GAZ-SYSTEM S.A. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.