Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim

Opis inwestycji

Przedmiotem projektu jest budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim o długości 51 km i średnicy do 700 mm.

Budowa gazociągu została uwzględniona na liście rezerwowej projektów Programu Infrastruktura i Środowisko.


Czytaj więcej na temat projektu w zakładce Nasze inwestycje.
 
Koszt inwestycji

  • szacunkowa wartość inwestycji: 229,57 mln PL
  • planowane dofinansowanie z POIiŚ: 105,9 mln PLN

 

 
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.