Inwestorzy

GAZ-SYSTEM S.A. koordynuje powstanie terminalu z trzema podmiotami: Urzędem Morskim w Szczecinie, Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świnoujście S.A. oraz Polskim LNG S.A.

W 2009 roku porozumienie zawarte pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A. a Urzędem Morskim w Szczecinie, Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz Polskim LNG S.A., określiło zasady współpracy pomiędzy czterema podmiotami uczestniczącymi w realizacji inwestycji.

GAZ-SYSTEM S.A.  – koordynacja całego projektu w zakresie terminalu LNG; udział w finansowaniu poprzez podwyższenie kapitału spółki zależnej Polskie LNG S.A.; budowa, a następnie eksploatacja  gazociągu przyłączeniowego oraz gazociągu przesyłowego.

Polskie LNG S.A.  – budowa i eksploatacja  terminalu LNG.

Urząd Morski w Szczecinie - budowa i utrzymanie infrastruktury portu zewnętrznego, w tym nowego falochronu, ostrogi, obrotnicy i toru podejściowego oraz nadzór nad bezpieczeństwem ruchu jednostek pływających.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. – budowa infrastruktury portowej, w tym stanowiska statkowego, a także infrastruktury umożliwiającej zamontowanie instalacji do przesyłu gazu ze stanowiska statkowego do części lądowej terminalu LNG.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.