Dane archiwalne

Dane archiwalne do 31 grudnia 2012:

Nominacje i renominacje

strefy wejścia/wyjścia

Zdolność przesyłowa ciągła (strefy)

strefy wejścia

strefy wyjścia

Zdolność przesyłowa przerywana (strefy)

strefy wejścia

strefy wyjścia

Wskaźniki średniego rocznego wykorzystania zdolności przesyłowej:

Rok

Rodzaj punktu

2010

punkty wejścia

punkty wyjścia

2009

punkty wejścia

punkty wyjścia

2008

punkty wejścia

punkty wyjścia

2007

punkty wejścia

punkty wyjścia

 Miesięczne wskaźniki maksymalnego i minimalnego wykorzystania zdolności przesyłowej:

Rok

Punkty wejścia

Punkty wyjścia

2011

styczeń-czerwiec

lipiec-grudzień

styczeń-czerwiec

lipiec-grudzień

2010

luty-czerwiec

lipiec-grudzień

styczeń-czerwiec

lipiec-grudzień

2009

-

-

styczeń-czerwiec

lipiec-grudzień

2008

-

-

styczeń-czerwiec

lipiec-grudzień

2007

-

-

styczeń-czerwiec

lipiec-grudzieńWykorzystanie zdolności przesyłowej:

- wykorzystanie do 20%,

- wykorzystanie powyżej 20%, do 40%,

- wykorzystanie powyżej 40%, do 60%,

- wykorzystanie powyżej 60%, do 80%,

- wykorzystanie powyżej 80%.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.