Zasady Udziału w RUB

Uczestnikiem Rynku Usług Bilansujących (URB) może być tylko Zleceniodawca Usługi Przesyłowej, który podpisał odrębną Umowę o udział w Rynku Usług Bilansujących oraz uzyskał PZ na wirtualny punkt wejścia i wyjścia OSP (WPWEOSP i WPWYOSP).

Aby zawrzeć umowę o udział w Rynku Usług Bilansujących należy:

 1. Wypełnić Wniosek o zawarcie umowy o udział w Rynku Usług Bilansujących i wysłać kopię podpisanego wniosku oraz wersję edytowalną wniosku na adres e-mailowy: bilansowanie.kdg@gaz-system.pl
 2. Podpisać otrzymaną od GAZ-SYSTEM S.A. Umowę o udział w Rynku Usług Bilansujących i odesłać podpisaną umowę wraz z wszystkimi załącznikami na adres:

  Pion Krajowa Dyspozycja Gazu
  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
  ul. Mszczonowska 4
  02-337 Warszawa

 3. Zdecydować o wyborze formy przekazywania faktury (wersja elektroniczna bądź pocztowa).
 4. Po podpisaniu umowy o udział w Rynku Usług Bilansujących ZUP uzyskuje zdolność w wirtualnym punkcie wejścia i wyjścia dla transakcji z OSP (WPWEOSP i WPWYOSP) na okres obowiązywania umowy o udział w rynku usług bilansujących.

Realizacja usługi systemowej odbywa się poprzez złożenie odpowiednich (re)nominacji podlegających normalnej procedurze zatwierdzania. GAZ-SYSTEM S.A., wykorzystuje zaproponowane w ofertach ilości gazu w fizycznym bilansowaniu systemu przesyłowego w konkretnych fizycznych lokalizacjach lub stabilizuje  pracę systemu,  odbierając od  lub przekazując do użytkowników potrzebne ilości gazu w punkcie wirtualnym w ramach rynkowo wycenianych standardowych usług bilansujących.

Oferty na Usługi systemowe w ramach Rynku Usług Bilansujących:

 • Są składane drogą elektroniczną
 • Zawierają ilości  pakietów dla poszczególnych godzin w dobie, której oferta dotyczy
 • Jeden pakiet składa się z 1 MWh
 • Mają jednakową cenę dla wszystkich godzin w ofercie
 • Są przyjmowane  przez GAZ-SYSTEM według kryteriów:
  -rodzaj usługi w zależności od potrzeb systemu,
  -dla danego rodzaju usługi według kryterium ceny,
  -dla równoważnych wykorzystywane proporcjonalnie do ilości ofert dla danego produktu i ceny.

Przydział zdolności (PZ) w wirtualnym punkcie wejścia (WPWE OSP) pozwala na składanie ofert na usługi systemowe:

1.  WP (pkt. 17.1.4.2 IRIESP - pobór paliwa gazowego przez URB w Wirtualnym Punkcie Wejścia - WPWE OSP),
2. LP (pkt. 17.1.4.4. IRIESP - pobór przez URB Paliwa gazowego w punkcie wyjścia - PWY przy odpowiednim PP/PZ dla danego punktu)
3. LZ (pkt. 17.1.4.5 IRIESP)- zmniejszenie dostawy paliwa gazowego w punkcie wejścia - PWE przy odpowiednim PP/PZ dla danego punktu.

Natomiast przydział zdolności (PZ) w wirtualnym punkcie wyjścia (WPWYOSP) pozwala na składanie ofert na usługi systemowe o kodach:

1. WD (pkt. 17.1.4.1 IRIESP - dostawa dla GAZ-SYSTEM S.A. paliwa gazowego w Wirtualnym Punkcie Wyjścia - WPWY OSP)
2. LD (pkt. 17.1.4.3. IRIESP)  - dostawa dla GAZ-SYSTEM S.A.  paliwa gazowego w Punkcie Wejścia - PWE przy odpowiednim PP/PZ dla danego punktu).


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.