Dostawa paliwa gazowego w Punkcie Wejścia (PWE)

USŁUGA systemowa nr 3 - kod usługi: LD (pkt. 17.1.4.3. IRIESP - dostawa paliwa gazowego w Punkcie Wejścia (PWE) – usługa polegająca na dostawie OSP przez URB paliwa gazowego w konkretnym Punkcie Wejścia (PWE). Usługa może być świadczona jedynie przez URB, który posiada przydział zdolności (PZ) w danym Punkcie Wejścia (PWE) („produkt lokalizowany”).

 

 

* Warunkiem automatycznego wygenerowania wartości nominacji lub renominacji dla Wirtualnego Punktu Wyjścia (WPWYOSP) w przypadku usługi lokalizowanej jest uwzględnienie Wirtualnego Punktu Wyjścia (WPWYOSP) w nominacji lub renominacji, składanej nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi systemowej. URB składa w/w nominację lub renominację dla odpowiednich godzin, dla których przyjęto ofertę dla danego Punktu Wejścia (PWE) oraz dla Wirtualnego Punktu Wyjścia (WPWYOSP). Na podstawie ilości pakietów określonych w przyjętej ofercie oraz w/w nominacji lub renominacji URB dla PWE, następuje automatyczne wyliczenie  nominacji lub renominacji dla Wirtualnego Punktu Wyjścia (WPWYOSP), w wysokości odpowiadającej różnicy wartości w zatwierdzonej nominacji dla danego PWE, złożonej przez URB nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi systemowej oraz wartości nominacji dla PWE z chwili przyjmowania przez OSP danej oferty. Nominacja lub renominacja wygenerowana automatycznie nie może być wyższa niż wartość wynikająca z przyjętej oferty.

** Jeśli w nominacji, przysłanej przez URB dla danego PWE nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi systemowej, wskazana będzie wartość większa od wartości określonej w nominacji zatwierdzonej w tym punkcie w czasie przyjęcia przez OSP oferty URB, ale mniejsza od sumy wartości wynikającej z zatwierdzonej nominacji URB dla danego PWE w momencie przyjęcia przez OSP oferty URB oraz ilości wynikającej z przyjętej oferty, liczba dostarczonych pakietów równać się będzie różnicy miedzy nominacją URB dla danego PWE, złożoną nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi systemowej, a zatwierdzoną nominacją URB z chwili przyjęcia przez OSP oferty URB (częściowe przystąpienie do realizacji oferty). W takim przypadku, w odpowiedzi na złożoną nominację, automatycznie zostanie wygenerowana  dla WPWYOSP wartość nominacji równa wartości wynikającej z dostarczonych pakietów.

Do całkowitej realizacji  usługi systemowej potrzebna jest alokacja ilości co najmniej odpowiadających ofercie/nominacji złożonej nie później niż na dwie (2) godziny przed rozpoczęciem realizacji usługi systemowej.

Realizacja usługi jest  uwzględniana w całkowitym bilansie ZUP poprzez nominacje i alokacje w Wirtualnym Punkcie Wyjścia (WPWYOSP) i Punkcie Wejścia (PWE).


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.