Publikacja NC TAR

PUBLIKACJA PRZED COROCZNĄ AUKCJĄ ZDOLNOŚCI ROCZNEJ

  • CENY BAZOWE

Ceny bazowe standardowych produktów z zakresu zdolności ciągłej i przerywanej dla punktów wejścia i wyjścia na połączeniu z systemami przesyłowymi, obowiązujące w roku gazowym 2018/2019.

Stawki dla roku 2019 pochodzą z "Taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2016 roku o numerze DRG.DRG-2.4212.57.2016.IRŚ. Wskazane w tej taryfie stawki będą obowiązywać do czasu uprawomocnienia się decyzji Prezesa URE zatwierdzającej nową taryfę. Decyzje wydane dnia 17 listopada 2017 r. oraz 4 czerwca 2018 r. zostały zaskarżone i obecnie toczą się postępowania sądowe w przedmiocie tych zaskarżeń.

Punkty na połączeniu z systemami przesyłowymi - Kondratki i Mallnow

Punkty na połączeniu z systemami przesyłowymi - Punkt Wzajemnego Połączenia (PWP)

Czas trwania produktu

Terminy obowiązywania

Jednostka

Standardowe produkty z zakresu zdolności ciągłej

Standardowe produkty z zakresu zdolności przerywanej

Standardowe produkty z zakresu zdolności ciągłej

Standardowe produkty z zakresu zdolności przerywanej

Produkt roczny

1 paź 2018 - 31 gru 2018

gr/kWh/h

0,1227

0,1227

0,0406

0,0406

PLN/MWh/h

1,2270

1,2270

0,4060

0,4060

Produkt roczny

1 sty 2019 - 30 wrz 2019

PLN/MWh/h

1,2270

1,2270

0,4060

0,4060

Produkt roczny

1 paź 2019- 31 gru 2019

PLN/MWh/h

1,2270

1,2270

0,4060

0,4060

Produkt kwartalny

1 paź 2018 - 31 gru 2018

gr/kWh/h

0,1963

0,1963

0,0650

0,0650

PLN/MWh/h

1,9632

1,9632

0,6496

0,6496

Produkt kwartalny

1 sty 2019 - 31 mar 2019

PLN/MWh/h

2,0859

2,0859

0,6902

0,6902

Produkt kwartalny

1 kwi 2019 - 30 cze 2019

PLN/MWh/h

1,3497

1,3497

0,4466

0,4466

Produkt kwartalny

1 lip 2019 - 30 wrz 2019

PLN/MWh/h

1,3497

1,3497

0,4466

0,4466

Produkt kwartalny

 1 paź 2019 - 31 gru 2019

PLN/MWh/h

1,9632

1,9632

0,6496

0,6496

Produkt miesięczny

1 paź 2018 - 31 paź 2018

gr/kWh/h

0,1718

0,1718

0,0568

0,0568

PLN/MWh/h

1,7178

1,7178

0,5684

0,5684

Produkt miesięczny

1 lis 2018 - 30 lis 2018

gr/kWh/h

0,1963

0,1963

0,0650

0,0650

PLN/MWh/h

1,9632

1,9632

0,6496

0,6496

Produkt miesięczny

1 gru 2018 - 31 gru 2018

gr/kWh/h

0,2086

0,2086

0,0690

0,0690

PLN/MWh/h

2,0859

2,0859

0,6902

0,6902

Produkt miesięczny

1 sty 2019 - 31 sty 2019

PLN/MWh/h

2,0859

2,0859

0,6902

0,6902

Produkt miesięczny

1 lut 2019 - 28 lut 2019

PLN/MWh/h

2,0859

2,0859

0,6902

0,6902

Produkt miesięczny

1 mar 2019 - 31 mar 2019

PLN/MWh/h

1,9632

1,9632

0,6496

0,6496

Produkt miesięczny

1 kwi 2019 - 30 kwi 2019

PLN/MWh/h

1,7178

1,7178

0,5684

0,5684

Produkt miesięczny

1 maj 2019 - 31 maj 2019

PLN/MWh/h

1,5951

1,5951

0,5278

0,5278

Produkt miesięczny

1 cze 2019 - 30 cze 2019

PLN/MWh/h

1,5951

1,5951

0,5278

0,5278

Produkt miesięczny

1 lip 2019 - 31 lip 2019

PLN/MWh/h

1,5951

1,5951

0,5278

0,5278

Produkt miesięczny

1 sie 2019 - 31 sie 2019

PLN/MWh/h

1,5951

1,5951

0,5278

0,5278

Produkt miesięczny

1 wrz 2019 - 30 wrz 2019

PLN/MWh/h

1,5951

1,5951

0,5278

0,5278

Produkt miesięczny

1 paź 2019 - 31 paź 2019

PLN/MWh/h

1,7178

1,7178

0,5684

0,5684

Produkt miesięczny

1 lis 2019 - 30 lis 2019

PLN/MWh/h

1,9632

1,9632

0,6496

0,6496

Produkt miesięczny

1 gru 2019 - 31 gru 2019

PLN/MWh/h

2,0859

2,0859

0,6902

0,6902

Produkt jednodniowy

1 paź 2018 - 31 paź 2018

gr/kWh/h

0,2663

0,2663

0,0881

0,0881

PLN/MWh/h

2,6626

2,6626

0,8810

0,8810

Produkt jednodniowy

1 lis 2018 - 30 lis 2018

gr/kWh/h

0,2945

0,2945

0,0974

0,0974

PLN/MWh/h

2,9448

2,9448

0,9744

0,9744

Produkt jednodniowy

1 gru 2018 - 31 gru 2018

gr/kWh/h

0,3233

0,3233

0,1070

0,1070

PLN/MWh/h

3,2331

3,2331

1,0698

1,0698

Produkt jednodniowy

1 sty 2019 - 31 sty 2019

PLN/MWh/h

3,2331

3,2331

1,1698

1,1698

Produkt jednodniowy

1 lut 2019 - 28 lut 2019

PLN/MWh/h

2,9203

2,9203

0,9663

0,9663

Produkt jednodniowy

1 mar 2019 - 31 mar 2019

PLN/MWh/h

3,0430

3,0430

1,0069

1,0069

Produkt jednodniowy

1 kwi 2019 - 30 kwi 2019

PLN/MWh/h

2,5767

2,5767

0,8526

0,8526

Produkt jednodniowy

1 maj 2019 - 31 maj 2019

PLN/MWh/h

2,4724

2,4724

0,8181

0,8181

Produkt jednodniowy

1 cze 2019 - 30 cze 2019

PLN/MWh/h

2,3927

2,3927

0,7917

0,7917

Produkt jednodniowy

1 lip 2019 - 31 lip 2019

PLN/MWh/h

2,4724

2,4724

0,8181

0,8181

Produkt jednodniowy

1 sie 2019 - 31 sie 2019

PLN/MWh/h

2,4724

2,4724

0,8181

0,8181

Produkt jednodniowy

1 wrz 2019 - 30 wrz 2019

PLN/MWh/h

2,3927

2,3927

0,7917

0,7917

Produkt jednodniowy

1 paź 2019 - 31 paź 2019

PLN/MWh/h

2,6626

2,6626

0,8810

0,8810

Produkt jednodniowy

1 lis 2019 - 30 lis 2019

PLN/MWh/h

2,9448

2,9448

0,9744

0,9744

Produkt jednodniowy

1 gru 2019 - 31 gru 2019

PLN/MWh/h

3,2331

3,2331

1,0698

1,0698

Produkt śróddzienny

1 paź 2018 - 31 paź 2018

gr/kWh/h

0,2663

0,2663

0,0881

0,0881

PLN/MWh/h

2,6626

2,6626

0,8810

0,8810

Produkt śróddzienny

1 lis 2018 - 30 lis 2018

gr/kWh/h

0,2945

0,2945

0,0974

0,0974

PLN/MWh/h

2,9448

2,9448

0,9744

0,9744

Produkt śróddzienny

1 gru 2018 - 31 gru 2018

gr/kWh/h

0,3233

0,3233

0,1070

0,1070

PLN/MWh/h

3,2331

3,2331

1,0698

1,0698

Produkt śróddzienny

1 sty 2019 - 31 sty 2019

PLN/MWh/h

3,2331

3,2331

1,0698

1,0698

Produkt śróddzienny

1 lut 2019 - 28 lut 2019

PLN/MWh/h

2,9203

2,9203

0,9663

0,9663

Produkt śróddzienny

1 mar 2019 - 31 mar 2019

PLN/MWh/h

3,0430

3,0430

1,0069

1,0069

Produkt śróddzienny

1 kwi 2019 - 30 kwi 2019

PLN/MWh/h

2,5767

2,5767

0,8526

0,8526

Produkt śróddzienny

1 maj 2019 - 31 maj 2019

PLN/MWh/h

2,4724

2,4724

0,8181

0,8181

Produkt śróddzienny

1 cze 2019 - 30 cze 2019

PLN/MWh/h

2,3927

2,3927

0,7917

0,7917

Produkt śróddzienny

1 lip 2019 - 31 lip 2019

PLN/MWh/h

2,4724

2,4724

0,8181

0,8181

Produkt śróddzienny

1 sie 2019 - 31 sie 2019

PLN/MWh/h

2,4724

2,4724

0,8181

0,8181

Produkt śróddzienny

1 wrz 2019 - 30 wrz 2019

PLN/MWh/h

2,3927

2,3927

0,7917

0,7917

Produkt śróddzienny

1 paź 2019 - 31 paź 2019

PLN/MWh/h

2,6626

2,6626

0,8810

0,8810

Produkt śróddzienny

1 lis 2019 - 30 lis 2019

PLN/MWh/h

2,9448

2,9448

0,9744

0,9744

Produkt śróddzienny

1 gru 2019 - 31 gru 2019

PLN/MWh/h

3,2331

3,2331

1,0698

1,0698

 

Ewentualne różnice stawek w gr/kWh/h w porównaniu do PLN/MWh/h wynikają z zaokrągleń dla celów prezentacji w powyższej tabeli. 
Informujemy, że dane prezentowane powyżej, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.
Prezentowane powyżej ceny bazowe są cenami netto. Ceny te należy powiększyć o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy powyższymi informacjami a Taryfą za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego EuRoPol GAZ S.A., wiążące są zapisy Taryfy.

  • MNOŻNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI SEZONOWE

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 roku w  sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi stosowane są następujące współczynniki korygujące stawkę opłaty przesyłowej dla oferowanych produktów krótkoterminowych.

Rozdział III NC TAR dotyczący m.in. mnożników i współczynników sezonowych stosuje się od 31 maja 2019 roku.

Współczynniki korygujące

Miesiąc

Produkt

Kwartalny

Miesięczny

Dobowy

Dzienny

Październik

1,6

1,4

2,170

2,170

Listopad

1,6

2,400

2,400

Grudzień

1,7

2,635

2,635

Styczeń

1,7

1,7

2,635

2,635

Luty

1,7

2,380

2,380

Marzec

1,6

2,480

2,480

Kwiecień

1,1

1,4

2,100

2,100

Maj

1,3

2,015

2,015

Czerwiec

1,3

1,950

1,950

Lipiec

1,1

1,3

2,015

2,015

Sierpień

1,3

2,015

2,015

Wrzesień

1,3

1,950

1,950

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy powyższymi informacjami a Taryfą za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego EuRoPol GAZ S.A., wiążące są zapisy Taryfy.

  • STANDARDOWE PRODUKTY Z ZAKRESU ZDOLNOŚCI PRZERYWANEJ

Dla produktów przerywanych rozliczanych w oparciu o Taryfę za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego EuRoPol GAZ S.A. dla roku 2018 oraz 2019 stosuje się rabat ex-post, który obliczany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Zgodnie z tymi zasadami należna opłata za usługi przerywane obliczana jest na podstawie stosownej stawki opłaty przesyłowej oraz współczynnika D. Współczynnik D obliczany jest na podstawie następującego wzoru D=(T-T0)/T , gdzie T oznacza liczbę godzin w okresie a T0 oznacza liczbę godzin ograniczenia mocy umownej w okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy wartość współczynnika jest mniejsza niż 0,05, przyjmuje się, że jego wartość wynosi 0,05.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLIKACJA PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE TARYFY

Art. 30 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 * nakłada na operatorów systemów przesyłowych obowiązek publikacji informacji dotyczących parametrów wykorzystywanych w zastosowanej metodzie wyznaczania ceny referencyjnej oraz informacji dotyczących planowanych przychodów i kosztów operatora oraz ich podziału na 30 dni przed wejściem w życie nowej Taryfy.

*Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu weszło w życie 6 kwietnia 2017 roku.

Obecnie toczy się postępowanie sądowe dot. decyzji Prezesa URE w przedmiocie zatwierdzenia taryfy wprowadzającej nowe stawki. Wskazane (dotychczasowe) stawki obowiązują do czasu uprawomocnienia się decyzji Prezesa URE, zatwierdzającej taryfę w przedmiocie zatwierdzenia taryfy wprowadzającej nowe stawki.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.