TARYFA SGT I STAWKI OPŁAT

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.

W dniu 16 grudnia 2016 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr                     DRG.DRG-2.4212.57.2016.IRŚ o zatwierdzeniu "Taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. na okres do dnia 30 września 2017 roku.

Taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Poniżej zamieszczamy Decyzję Prezesa URE oraz tekst nowej Taryfy:

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. zatwierdzona 16 grudnia 2016r.

 

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.

W dniu 17 grudnia 2015 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr DRG-4212-63(7)/2015/3863/XIV/IRŚ o zatwierdzeniu "Taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.
Taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Poniżej zamieszczamy Decyzję Prezesa URE zatwierdzającą Zmianę Taryfy:

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. zatwierdzona 17 grudnia 2015r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 

Zmiana Taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.

W dniu 16 października 2015 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr DRG-4212-48(3)/2015/3863/XIII/KS o zatwierdzeniu "Zmiany Taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.
Taryfa obowiązuje od dnia 1 listopada 2015 roku.

Poniżej zamieszczamy Decyzję Prezesa URE zatwierdzającą Zmianę Taryfy:

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 

Nowa Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego
Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.

W dniu 17 grudnia 2014 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr DRG-4212-57(14)/2014/3863/XIII/IRŚ o zatwierdzeniu "Taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.
Taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Poniżej zamieszczamy tekst nowej Taryfy oraz Decyzję Prezesa URE:

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. zatwierdzona 17 grudnia 2014r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 

Obowiązująca Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.

W dniu 10 lutego 2014 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję nr DRG-4212-55(20)/2013/2014/3863/XII/IRŚ o zatwierdzeniu "Taryfy za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.
Taryfa obowiązuje od dnia 1 marca 2014 roku.

Poniżej zamieszczamy tekst Taryfy oraz Decyzję Prezesa URE:

Taryfa za usługi przesyłania gazu ziemnego wysokometanowego" Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. zatwierdzona 10 lutego 2014r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.