Pobór paliwa gazowego w Wirtualnym Punkcie Wejścia (WPWE OSP SGT)

USŁUGA systemowa nr 2 - kod usługi: WP (pkt. 15.1.4.2 IRiESP SGT - pobór paliwa gazowego w Wirtualnym Punkcie Wejścia (WPWEOSP SGT) – usługa polegająca na poborze przez URB paliwa gazowego w Wirtualnym Punkcie Wejścia (WPWEOSP SGT).

Realizacja usługi jest  uwzględniana w całkowitym bilansie ZUP poprzez nominacje i alokacje w Wirtualnym Punkcie Wejścia (WPWEOSP SGT).Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.