Dostawa paliwa gazowego w Wirtualnym Punkcie Wyjścia (WPWY OSGT SGT)

USŁUGA systemowa nr 1 - kod usługi: WD (pkt. 15.1.4.1 IRiESP SGT - dostawa paliwa gazowego w Wirtualnym Punkcie Wyjścia - (WPWYOSP SGT) – usługa polegająca na dostawie przez URB paliwa gazowego w Wirtualnym Punkcie Wyjścia (WPWYOSP SGT).

Realizacja usługi jest  uwzględniana w całkowitym bilansie ZUP poprzez nominacje i alokacje w Wirtualnym Punkcie Wyjścia (WPWYOSP SGT).


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.