Dokumenty wymagane do udziału w aukcji SGT

Uczestnikami aukcji SGT mogą być podmioty, które:

  • zarejestrują się na Platformie GSA;
  • w przypadku rejestracji pierwszego użytkownika platformy z danej organizacji, w celu dokończenia procesu rejestracji, wymagane jest przesłanie na adres e-mail aukcje@gaz-system.pl następujących dokumentów:
    - skanu podpisanego pełnomocnictwa do rejestracji na GSA (PDF)
    - skanu aktualnego odpisu z KRS Państwa przedsiębiorstwa
  • mają zawartą umowę przesyłową z GAZ-SYSTEM S.A. na krajowy system przesyłowy oraz na SGT;
  • złożą pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do wzięcia udziału w aukcji na formularzu dostępnym tutaj: (PDF);
  • złożą „Formularz o wyborze formy zabezpieczenia finansowego” dostępny  tutaj: (PDF);


Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale oraz podpisane zgodnie z reprezentacją podmiotu opisaną w aktualnym wypisie z KRS (prosimy o informację jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w KRS Państwa firmy) i wysłane na adres:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Pion Rynku Gazu
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

Na pytania odnośnie platformy aukcyjnej od uczestników rynku planujących wziąć udział w aukcji odpowiedzi udziela p. Hubert Kabulski, Kierownik Działu Relacji z Klientami, e-mail: hubert.kabulski@gaz-system.pl, tel. +48 22 220 16 40.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.