Zdolność przesyłowa

Informujemy, że informacje o dostępnej zdolności przesyłowej zamieszczone poniżej, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.

W celu uzyskania praw do zdolności przesyłowej należy złożyć do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wniosek o świadczenie usługi przesyłania dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej » więcej

Zdolności techniczne w poszczególnych punktach wyjścia, OSP określa na wniosek/zapytanie Podmiotu, po wskazaniu ilości i mocy jakimi jest zainteresowany. W  sytuacji gdy Podmiot jest zainteresowany mocami ponad zdolności technologiczno – pomiarowe danej stacji Podmiot, powinien wystąpić z wnioskiem o przyłączenie lub z wnioskiem o wydanie informacji o możliwości przyłączenia.

Dane bieżące:

Zdolność przesyłowa ciągła/przerywana (strefy) [kWh/h]

strefy wejścia/wyjścia

Parametry technologiczno - pomiarowe stacji gazowych

punkty wejścia

punkty wyjścia

24-miesięczna prognoza zdolności przesyłowej ciągłej [kWh/h]

strefy wejścia/wyjścia

24-miesięczna prognoza zdolności przesyłowej przerywanej [kWh/h]

strefy wejścia/wyjścia

Długoterminowa prognoza zdolności przesyłowej ciągłej [kWh/h]

strefy wejścia/wyjścia

Długoterminowa prognoza zdolności przesyłowej przerywanej [kWh/h]

strefy wejścia/wyjścia

Nominacje i renominacje dobowe [kWh/d]

nominacje

renominacje

Faktyczna ilość przesłanego gazu [kWh/d]

strefy wejścia/wyjścia

Informacje dotyczące przepustowości przerywanej warunkowo ciągłej

Lista punktów

Zdolność wynikająca z procedury Nadsubskrypcji [kWh/h]

Lista obszarów dystrybucyjnych

W związku z nowymi zasadami Przydziału Przepustowości dla OSD, które wchodzą w życie dnia 1 października 2015 roku, przedstawiamy informację nt. nowych OSD wraz z ID dla Wirtualnych Punktów Wyjścia OSD.
Lista nie jest wersją ostateczną i może ulec zmianie po weryfikacji przez OSD.

Lista obszarów dystrybucyjnych od 1 października 2015

Lista wirtualnych punktów magazynowych (obowiązuje od 1 lipca 2015)


Dane archiwalne »


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.