Konsultacje zmian w IRiESP oraz warsztaty dla uczestników rynku gazu

GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.

Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania IRiESP do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESP, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu przesyłowego.

Kluczowe zmiany zapisów Instrukcji wynikają m.in. z   implementacji Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (NC CAM), które wprowadza procedury dotyczące nowych i zwiększanych przepustowości na połączeniach międzysystemowych. Zaktualizowane zostały również zapisy dotyczące procedury uruchamiania i rozliczania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, które odpowiadają obecnie obowiązującej Ustawie o zapasach. Ponadto, wprowadzone zostały zapisy dotyczące tzw. obowiązków śróddziennych związane z kończącym się okresem stosowania środków tymczasowych zgodnie z NC BAL (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych). Ze względy na nowelizację Ustawy o miarach zaproponowano również nowe zasady sprawdzania gazomierzy.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w opublikowanym poniżej projekcie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (wersja 26).

Dokumenty do pobrania:

Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (wersja jednolita)

Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (wersja w trybie zmian)

Formularz zgłaszania uwag ogólnych do projektu IRiESP

Formularz zgłaszania uwag szczegółowych do projektu IRiESP

Dodatkowo, zgodnie z art. 26 ust. 4 NC BAL, zapraszamy do udziału w konsultacjach Metod i założeń analizy zgodności planowanego do wprowadzenia obowiązku śróddziennego z art. 26 ust 2 NC BAL.

Dokumenty do pobrania:

Metody i założenia analizy zgodności planowanego do wprowadzenia obowiązku śróddziennego z art. 26 ust 2 NC BAL

Formularz zgłaszania uwag do metod i założeń wprowadzenia obowiązku śróddziennego

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do 30 marca 2018 r. (piątek)  przesyłając wypełnione formularze na adres e-mailowy: instrukcja@gaz-system.pl

Dla klientów GAZ-SYSTEM S.A. zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji na temat nowego projektu IRiESP zostały zorganizowane warsztaty, które miały miejsce w czwartek 22 marca 2018 r.  w godz. 10.00 – 15.00 w centrum konferencyjnym Adgar Ochota przy al. Jerozolimskich 181 B w Warszawie.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią prezentacji omawianych w trakcie warsztatów:

- Procedura  uruchamiania i rozliczania zapasów gazu ziemnego
- Prognozy przepustowości
- Obowiązki  śróddzienne związane z zakończeniem okresu przejściowego dla kodeksu bilansowania
- Zmiany w nadzorze metrologicznym nad gazomierzami


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.