Procedura Open Season dla projektu Baltic Pipe

Promotorzy projektu Baltic Pipe, tj. operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz Energinet, prowadzą Procedurę Open Season.

GAZ-SYSTEM  i Energinet zapraszają uczestników rynku do wzięcia udziału w Procedurze Open Season, która umożliwia im złożenie wiążących ofert na przepustowość w ramach rozpatrywanego połączenia prowadzącego z Norwegii do Danii i Polski. Celem procedury jest zebranie wiążących zamówień na rezerwację przepustowości w  dla Projektu  Baltic  Pipe przed podjęciem przez operatorów ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Procedura Open Season zostanie przeprowadzona  w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób zgodnie z obecnymi przepisami UE.


 HARMONOGRAM PROCEDURY OPEN SEASON

Zakończona w dniu 25 lipca 2017 roku Faza 1  Procedury Open Season  dla projektu Baltic Pipe potwierdziła zainteresowanie rynku realizacją tej inwestycji poprzez zgłoszenie wystarczającego popytu na przesył gazu ziemnego. Pozytywny wynik Fazy 1 pozwolił na uruchomienie w dniu 5 września 2017 roku  przez obu operatorów Fazy 2 procedury Open Season, której celem będzie ostateczne zadeklarowanie przez uczestników rynku wolumenu rezerwowanej przepustowości, a następnie zawarcie  umów przesyłowych na okres do 15 lat gazowych.

Uczestnicy rynku zainteresowani uczestnictwem w Fazie 2 Procedury Open Season powinni przedłożyć dokumenty rejestracyjne najpóźniej do 3.10.2017 godz. 16.00 (CET) poprzez przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Energinet oraz GAZ-SYSTEM S.A. na poniższe adresy e-mail:
Energinet: openseason2017@energinet.dk
GAZ-SYSTEM: openseason@gaz-system.pl

Termin potwierdzania rejestracji upływa 17.10.2017 o godz. 16.00 (CET).
Termin na złożenie przez uczestników rynku wiążącego zobowiązania poprzez przesłanie uzupełnionego Formularza oferty Fazy 2 (Załącznik nr 2) upływa 31.10.2017 o godz. 16.00 (CET).
 

 DOKUMENTY

  REGULAMIN OPEN SEASON 2017
  WYCIĄG ZE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU BALTIC PIPE 
    (dokument dostępny w języku angielskim)
  INFORMACJA RYNKOWA - PODSUMOWANIE KONSULTACJI 

Regulamin Open Season 2017 wraz z załącznikami został przygotowany przez GAZ-SYSTEM S.A. na podstawie załącznika do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 marca 2017 r. znak DRR.WRG.7129.2.1.2017.AKI o zatwierdzeniu metod alokacji przepustowości.  Decyzja wraz z załącznikiem (wersja PL) jest dostępna poniżej:

  DECYZJA PREZESA URE O ZATWIERDZENIU METOD ALOKACJI DLA PROJEKTU   BALTIC PIPE

  DOKUMENT "PROJEKT BALTIC PIPE – METODY ALOKACJI ZDOLNOŚCI PRZESYŁOWYCH W RAMACH OPEN SEASON 2017"

 DECYZJA PREZESA URE O ZATWIERDZENIU PARAMETRÓW TESTU EKONOMICZNEGO DLA PROJEKTU BALTIC PIPE - 25.08.2017

 ZAŁĄCZNIKI

 ZAŁĄCZNIKI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK nr 2 - Formularz ostatecznej oferty Fazy II: Punkt Wejścia Morze Północne i Połączenia Międzysystemowego Baltic Pipe

 ZAŁĄCZNIKI POLSKIE
ZAŁĄCZNIK NR 4.    - DODATKOWY REGULAMIN GAZ-SYSTEM S.A. DOT. OPEN SEASON 2017
ZAŁĄCZNIK NR 4.A. - INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ GAZ-SYSTEM
ZAŁĄCZNIK NR 4.B. - TARYFA GAZ-SYSTEM
ZAŁĄCZNIK NR 4.C. - FORMULARZ REJESTRACYJNY
ZAŁĄCZNIK NR 4.D. - SZABLON RAMOWEJ UMOWY PRZESYŁOWEJ
ZAŁĄCZNIK NR 4.E. - PROJEKT POLSKIEJ UMOWY PRZESYŁOWEJ W RAMACH OPEN SEASON 2017 

UWAGA: Polskojęzyczna wersja dokumentów jest dostępna tylko w celach informacyjnych. W przypadku wszelkich nieścisłości pomiędzy dokumentami w wersji anglojęzycznej i polskojęzycznej, zapisy w wersji anglojęzycznej będą jedynymi wiążącymi prawnie.

 ZAŁĄCZNIKI DUŃSKIE
Dokumenty są dostępne na stronie internetowej Energinet:
https://en.energinet.dk/OpenSeason2017


 PAKIET INFORMACYJNY NR 1 
PAKIET INFORMACYJNY NR 1: DOKUMENTY

 PAKIET INFORMACYJNY NR 2 
PAKIET INFORMACYJNY NR 2: DOKUMENTY

 

 SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROCEDURY OPEN SEASON

Operatorzy GAZ-SYSTEM i Energinet zorganizowali warsztaty poświęcone Procedurze Open Season oraz projektowi Baltic Pipe.
Pierwsze z nich odbyło się 20 czerwca  2017 roku w Stavanger w Norwegii.
Drugie spotkanie zostało zorganizowane 21 czerwca 2017 roku w biurze Energinet w Ballerup.

Prezentacje ze spotkań informacyjnych:
 Prezentacja ze spotkania informacyjnego w Stavanger w Norwegii (20.06.2017)
 Prezentacja ze spotkania informacyjnego w Ballerup w Danii (21.06.2017)

Uczestnicy rynku, zainteresowani złożeniem ofert w ramach  Fazy 2 oraz uzyskaniem dodatkowych informacji dotyczących Procedury Open Season, proszeni są o kontakt w celu organizacji spotkań z promotorami projektu:

GAZ-SYSTEM: openseason@gaz-system.pl
Energinet: openseason2017@energinet.dk

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Q&A (21.09.2017)

 INFORMACJE I KONTAKT:

BALTIC PIPE: www.baltic-pipe.eu/pl 

GAZ-SYSTEM
Adam Marzecki, adam.marzecki@gaz-system.pl, +48 22 220 17 07
Agnieszka Ozga, agnieszka.ozga@gaz-system.pl, +48 22 220 17 50
WWW: http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/baltyckibaltic-pipe/

Energinet 
Christian Rutherford, cru@energinet.dk, +45 23 33 89 08
Julie Frost Szpilman, jfs@energinet.dk, +45 23 33 86 52
WWW: en.energinet.dk/baltic-pipe


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.