Konsultacje zmian w IRiESP w zakresie poziomu tolerancji w obszarze bilansowania


GAZ-SYSTEM zaprasza wszystkich uczestników rynku do udziału w konsultacjach zmiany  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), która dotyczy zmiany od 1 kwietnia 2018 poziomu tolerancji niezbilansowania dla obszaru bilansowania krajowej sieci przesyłowej gazu wysokometanowego (KSPE).

Zaproponowana modyfikacja treści IRiESP wynika z oczekiwań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgłoszonych w ramach procesu zatwierdzania kolejnego "Sprawozdania dotyczącego planowanych do wprowadzenia przez GAZ-SYSTEM środków tymczasowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia KE nr 312/2014 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych (BAL NC)". Aktualizacja zapisów IRiESP stanowi element procesu stopniowej redukcji tolerancji niezbilansowania, która zgodnie kodeksem sieci  BAL NC od 1 kwietnia 2019 będzie wynosić 0 proc.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestników rynku gazu do zapoznania się z projektem karty zmian do IRiESP. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do 21 września  2017 r., przesyłając wypełnione formularze na adres e-mailowy: instrukcja@gaz-system.pl

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia uwag ogólnych do projektu IRiESP

Formularz zgłoszenia uwag szczegółowych do projektu IRiESP

 

Wyniki konsultacji:

Zestawienie uwag zgłoszonych przez uczestników rynku


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.