Konsultacje części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju

Konsultacje w sprawie aktualizacji części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami zapisów art. 16 ust. 3 i ust. 15 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami) GAZ–SYSTEM S.A. we współpracy z EuRoPol GAZ S.A przystąpił do opracowania aktualizacji części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych obecnych i potencjalnych użytkowników systemu przesyłowego do zapoznania się z projektem części B aktualizacji Planu Rozwoju na lata 2020-2029projekt Czesci B Krajowego Dziesiecioletniego Planu Rozwoju.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do 17 czerwca 2019 r.. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy planrozwoju@gaz-system.pl

Kolejnym etapem opracowywania Części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju będzie przeanalizowanie Państwa uwag, sugestii i oczekiwań oraz przedstawienie do uzgodnienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki projektu Części B Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.