Konsultacje rynkowe Regulaminu Wiążącej Procedury Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska – Słowacja

W trakcie konsultacji rynkowych, uczestnicy rynku proszeni są o przedłożenie swoich uwag do treści Regulaminu Wiążącej Procedury Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska – Słowacja najpóźniej do dnia 7 lipca 2016 r., do godz. 16:00 (CEST) na adres GAZ-SYSTEM S.A. podany w Regulaminie oraz e-mailem na adres openseason@gaz-system.pl.

W sierpniu 2016 r. obaj operatorzy planują uruchomienie Wiążącej Procedury Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska – Słowacja. Warunkiem uczestnictwa w procedurze będzie w procedurze Open Season będzie posiadanie ramowej umowy przesyłowej z GAZ-SYSTEM S.A. oraz rejestracja na platformie GAZ-SYSTEM Aukcje.

Po zakończeniu konsultacji rynkowych, Regulamin Wiążącej Procedury Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska – Słowacja będzie przedłożony do zatwierdzenia przez właściwe organy ds. energetyki w Polsce.

Opis projektu

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wraz ze słowackim operatorem systemu przesyłowego, eustream, a.s., analizują możliwość budowy nowego, dwukierunkowego gazociągu przesyłowego łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji.

Analizowany dwukierunkowy gazociąg połączy systemy przesyłowe obu krajów od tłoczni gazu w miejscowości Veľké Kapušany w Słowacji do tłoczni gazu w miejscowości Strachocina w Polsce.

Całkowita długość połączenia wyniesie 158 km z czego 58 km będzie zbudowane w Polsce, a 100 km w Słowacji. Budowa połączenia obejmuje także niezbędną rozbudowę wewnętrznej sieci przesyłowej w południowo-wschodniej Polsce, tj. budowę gazociągów Pogórska Wola – Tworzeń, Tworóg – Tworzeń, a także Strachocina – Pogórska Wola.

Wykaz dokumentów

Regulamin Wiążącej Procedury Open Season dla punktu wejścia/wyjścia Polska – Słowacja (przedmiot konsultacji)

Załączniki do Regulaminu:

 1. Wiążąca Oferta (plik edytowalny w formacie .xls)
 2. Operational Order of eustream a.s. (określający warunki handlowe)
 3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A.
 4. Wzór Kontraktu Przesyłowego eustream a.s.
 5. Wzór Kontraktu Przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A.
 6. Taryfa eustream a.s.
 7. Taryfa GAZ-SYSTEM S.A.
 8. Regulamin Platformy GSA
 9. Projekt pełnomocnictwa do rejestracji na Platformie GSA dla eustream a.s.
 10. Projekt pełnomocnictwa do rejestracji na Platformie GSA dla GAZ-SYSTEM S.A.

Projekt formularza do zgłaszania uwag

 1. Formularz konsultacyjny

 

 


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.