Produkt powiązany Mallnow

Konsultacje rynkowe regulaminu przeprowadzenia aukcji produktu powiązanego w międzysystemowym punkcie Mallnow.

W dniach 10-24 stycznia 2014 roku Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przeprowadził konsultacje z uczestnikami rynku, w zakresie regulaminu przeprowadzenia aukcji pilotażowej Produktu Powiązanego w Międzysystemowym Punkcie Mallnow.

Było to związane z prowadzonymi pracami w zakresie rozbudowy stacji pomiarowej Mallnow, która została uzgodniona pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A. oraz GASCADE Gastransport GmbH pod koniec 2012 r. Planowane ukończenie rozbudowy stacji, a tym samym możliwość zaoferowania przepustowości na zasadach ciągłych, ma nastąpić począwszy od 1 kwietnia 2014 r.

Przepustowość zostanie udostępniona jako powiązana i opierać się będzie na postanowieniach na zasadach wynikających z Kodeksu Sieciowego w zakresie mechanizmów alokacji przepustowości. „Kodeks sieci CAM” (European Capacity Allocation Mechanisms Network Code (NC CAM)), zgodnie z został przyjęty Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 984/2013 z dnia 14 października 2013 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 (Dz. U. UE nr L 273/5) ( „Kodeks sieci CAM”).

W ramach aukcji pilotażowej, zaplanowanej na 24 lutego 2014 r., przepustowość powiązana  zostanie udostępniona dla następujących okresów:


◾kwartał kwiecień 2014 – czerwiec 2014:  2 917 792 kWh/h (282 677 m3/h wg normy GOST),
◾kwartał lipiec 2014 – wrzesień 2014: 2 917 792 kWh/h (282 677 m3/h wg normy GOST).

Przeprowadzenie aukcji odbędzie się w oparciu o platformę aukcyjną PRISMA Primary.

W związku z powyższym, GAZ-SYSTEM S.A. opublikował w celu konsultacji  „Regulamin przeprowadzenia aukcji produktu powiązanego w międzysystemowym punkcie Mallnow”. Regulamin został poddany ostatecznemu uzgodnieniu z Urzędem Regulacji Energetyki.

Lista dokumentów, które były dostępne do pobrania:
 Regulamin GAZ-SYSTEM. przeprowadzenia aukcji produktu powiązanego w międzysystemowym punkcie Mallnow (PL)

• Formularz konsultacyjny

Uwagi należało zgłaszać przesyłając wypełniony Formularz konsultacyjny. Termin zgłaszania uwag  minął 24 stycznia 2014 r., godz. 16.00 CET.

Ostatecznie przyjęty Regulamin przeprowadzenia aukcji produktu powiązanego w międzysystemowym punkcie Mallnow jest dostępny tutaj.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.