Produkt powiązany Lasów

Produkt powiązany w punkcie Lasów

3 czerwca 2013 r. Operatorzy Systemów Przesyłowych (OSP) polski GAZ-SYSTEM S.A. i niemiecki ONTRAS - VNG Gastransport GmbH po raz pierwszy zaoferowali przepustowość powiązaną w Międzysystemowym Punkcie Lasów. Usługa będzie udostępniona, jako projekt pilotażowy na pierwszej europejskiej platformie alokacji PRISMA. Obaj Operatorzy zaoferowali przepustowość powiązaną na trzy kwartały roku gazowego 2013/2014 na podstawie opracowywanego Kodeksu Sieciowego w zakresie mechanizmów alokacji przepustowości (European Capacity Allocation Mechanisms Network Code (NC CAM)).

Cele programu pilotażowego
Głównym celem aukcji produktu powiązanego w punkcie Lasów  było zdobycie doświadczenia w zakresie oferowania produktu powiązanego na podstawie regulacji europejskich takich jak NC CAM przed ich oficjalnym wejściem w życie. Ułatwi to realizację celów w zakresie integracji europejskiego rynku gazu.

Produkty:
Podczas fazy pilotażowej, oferowane były następujące produkty:

  • kwartał II 2013/2014 [styczeń 2014 – marzec 2014] - 57 980 kWh/h (5 200 nm3/h),
  • kwartał III 2013/2014 [kwiecień 2014 – czerwiec 2014] - 57 980 kWh/h (5 200 nm3/h),
  • kwartał IV 2013/2014 [lipiec 2014 – wrzesień 2014] - 57 980 kWh/h (5 200 nm3/h).

Uczestnicy rynku  mogli rejestrować się na platformie PRISMA w kwietniu i maju 2013 r. Proces rejestracji i aukcje przepustowości przeprowadzane były za pomocą platformy PRISMA.


Niezbędne dokumenty:

GAZ-SYSTEM:

ONTRAS:

Pytania dotyczące projektu oferowanej przepustowości oraz warunków umowy  można było kierować na adresy: capacity@ontras.com lub pr@gaz-system.pl.

Perspektywy rozwoju:
ONTRAS i GAZ-SYSTEM S.A. zamierzają wspólnie oferować produkty powiązane poza produktem pilotażowym. Intencją operatorów jest zaoferowanie produktów rocznych, miesięcznych i dobowych przed terminem wskazanym w NC CAN. Wykonalność wdrożenia tych produktów zależy od możliwości technicznych.

Dotychczasowe działania:
W 2011 r. Operatorzy Systemów Przesyłowych (OSP) polski GAZ-SYSTEM S.A. i niemiecki ONTRAS - VNG Gastransport GmbH rozpoczęli wspólny projekt zaoferowania przepustowości powiązanej w Międzysystemowym Punkcie Lasów. W sierpniu 2012 r. obaj operatorzy uzgodnili z polskim Urzędem Regulacji Energetyki (URE) oraz niemieckim Bundesnetzagentur (BNetzA) uruchomienie pilotażowego projektu w zakresie udostępnienia przepustowości powiązanej w połowie 2013 r. Celem było zaoferowanie przepustowości powiązanej pomiędzy Polską a Niemcami przed terminem wskazanym w NC CAM.

Rozwój produktu pilotażowego obejmował konsultacje z rynkiem i warsztaty dla uczestników rynku w celu zapewnienia najbardziej optymalnych rozwiązań dla zainteresowanych podmiotów.

Uzgodnione z użytkownikami sieci warunki umowne zostały skonsultowane i zatwierdzone przez krajowe organy regulacyjne (URE i BNetzA) na początku 2013 r. W tym samym czasie przeprowadzono prace techniczne nad wdrożeniem usługi powiązanej i dyskusje na temat przyszłego zakresu współpracy.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.