Punkty międzysystemowe

W dniach 16 sierpnia do 7 września 2012 r. GAZ-SYSTEM S.A. przeprowadził procedurę badania rynku w zakresie zwiększenia przepustowości dla punktów międzysystemowych.

Celem  procedury było ustalenie zapotrzebowanie rynku na zwiększenie przepustowości w następujących punktach:

  • System Gazociągów Tranzytowych Mallnow rewers (ID 87002) - oczekiwania rynku w zakresie zapewnienia możliwości przesyłania paliwa gazowego z kierunku Niemiec (fizyczna usługa przesyłania zwrotnego). Usługa przesyłania w kierunku wstecznym jest obecnie świadczona na zasadach przerywanych, na 4 poziomie pewności dostaw gazu zgodnie z pkt. 9.2 Taryfy SGT. Techniczna zdolność przesyłowa w rewersie wirtualnym na Mallnow równa jest sumie technicznej zdolności przesyłowej punktów odbioru do polskiego systemu.
  • Tietierowka (ID 572405), przesył fizyczny w kierunku BY–PL przez punkt wejścia Tieterowka (ID 572405) do punktu wyjścia Grabówka (ID 588010).
  • Lasów Rewers (ID 202411) oczekiwania rynku w zakresie zapewnienia możliwości przesyłania paliwa gazowego w kierunku Niemiec (fizyczna usługa przesyłania zwrotnego). Usługa przesyłania zwrotnego jest obecnie świadczona z IV poziomem pewności dostaw zgodnie z aktualną Taryfą GAZ-SYSTEM S.A. dla usług przesyłania paliwa gazowego.

Wyniki procedury są analizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. i będą przedmiotem kolejnych decyzji korporacyjnych.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.