Procedura udostępnienia dodatkowej przepustowości w punkcie wejścia Lasów

W dniach 15 czerwca - 18 lipca 2011 r.  GAZ-SYSTEM S.A.  przeprowadził procedurę badania rynku w zakresie udostępniania dodatkowej przepustowości w punkcie wejścia Lasów oraz Procedurę Badania Rynku w zakresie dalszego zwiększenia przepustowości w punkcie wejścia Lasów.

Skrócenie okresu „Procedury udostępniania dodatkowej przepustowości w punkcie wejścia Lasów” do roku 2014 r. zostało dokonane w trakcie uzgodnień z Urzędem Regulacji Energetyki, podobnie jak zmniejszenie oferowanej przepustowości w 2014 roku o 10% tj. 46 800 m3/h. Pozostała przepustowość w latach 2014 i 2015 roku, zostanie zaoferowana w późniejszym czasie.

Powyższe ustalenia nie wpływają w żaden sposób na postanowienia Procedury Badania Rynku w zakresie dalszego zwiększenia przepustowości w punkcie wejścia Lasów. Procedura dotyczy okresu 2016-2025 (zakłada się, iż dalsze zwiększenie przepustowości punktu Lasów może mieć miejsce najwcześniej od 2016 r. – wymaga to decyzji inwestycyjnych zarówno po polskiej jak i po niemieckiej stronie).

Wyniki procedury zostały przeanalizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. i na tej podstawie zostały podpisane umowy na udostępnienie przepustowości w punkcie wejścia Lasów.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.