Połączenia gazowe Polska-Dania/Polska-Litwa

W czerwcu 2009 r. GAZ-SYSTEM S.A. przeprowadził procedurę Open Season, która  miała na celu zbadanie zainteresowania uczestników rynku przesyłem gazu nowymi planowanymi połączeniami (Polska - Dania oraz Polska - Litwa).

W I fazie procedury Open Season, nie zostały złożone niewiążące zamówienia na przesył gazu planowanymi dwukierunkowymi połączeniami międzysystemowymi pomiędzy Polską a Danią oraz pomiędzy Polską a Litwą.

GAZ-SYSTEM S.A. rozbudowuje infrastrukturę przesyłową biorąc po uwagę zapotrzebowanie uczestników rynku - firm, które chcą przesyłać zakupiony przez siebie gaz. W związku z faktem, iż w wymaganym terminie nie zostały złożone zamówienia na przesył gazu planowanymi połączeniami, II faza procedury Open Season nie została rozpoczęta, a sama procedura Open Season została zakończona na pierwszym etapie, bez podejmowania decyzji inwestycyjnych.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.