Prognozy NDM

Zgodnie z IRiESP OSD zobowiązany jest do przekazywania OSP prognozy dotyczące mierzonych rzadziej niż codziennie ilości dobowych paliwa gazowego odbieranych przez ZUP w dobie gazowej bieżącej i następnej.

Prognozy NDM należy przekazywać do OSP za pośrednictwem SWI.

Więcej informacji na temat prognoz NDM znajduje się poniżej:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. nie będzie możliwości przesyłania prognoz drogą mailową.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecnie trwają prace związane z wdrożeniem formatu Edig@s (komunikat MARSIT) i umożliwieniem – również od 01.04.2019 r. - przekazywania prognoz NDM za pomocą protokołu AS4.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.