Prognozy NDM

Zgodnie z pkt. 20.6.5 IRiESP od dnia 1 września 2016r. OSD zobowiązany będzie przekazywać OSP prognozy dotyczących mierzonych rzadziej niż codziennie ilości dobowych paliwa gazowego odbieranych przez ZUP w dobie gazowej bieżącej i następnej. OSD przekazuje OSP prognozę NDM z podziałem na poszczególnych ZUP odbierających paliwo w PWYOSD. Prognozy są składane do OSP w terminach:

- prognoza P0: OSD przekazuje OSP prognozę NDM na dobę D do godz. 12:00 w dobie D-1 poprzedzającej dobę gazową, której prognoza dotyczy,

- prognoza P1: OSD dokonuje pierwszej aktualizacji przedstawionej prognozy, w terminie od początku doby gazowej D, której prognoza NDM dotyczy do godz. 13:00 w trakcie trwania doby gazowej D, której prognoza dotyczy,

- prognoza P2:  OSD dokonuje drugiej aktualizacji przedstawionej prognozy NDM, w terminie od godziny 13:00 do godz. 19:00 w trakcie trwania doby gazowej D, której prognoza dotyczy.

Format pliku dla prognoz NDM oraz wytyczne, według których prognozy NDM powinny być wykonywane, znajdą Państwo tutaj.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.