Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zaburzeń w dostarczaniu gazu ziemnego

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zaburzeń w dostarczaniu gazu ziemnego, a w szczególności nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego przez odbiorców, wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu ziemnego, wystąpienia sytuacji awaryjnej w instalacji odbiorcy lub dostawcy.

Wzór Procedury zawiera wskazówki (zapisy oznaczone kolorem niebieskim), dotyczące wymaganych w poszczególnych częściach dokumentu informacji. Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami. W dokumencie ostatecznym informacje te powinny być usunięte.

Wzór Procedury

Wzór załącznika Procedury

Załącznik nr 4


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.