System Gazociągów Tranzytowych - Umowa przesyłowa

Poniżej zamieszczamy wzorcową umowę przesyłową na SGT wraz z wnioskiem o umowę oraz załącznikami w wersji do pobrania.

Umowa o świadczenie usługi przesyłania

Ogólne Warunki Umowne (OWU)

Spis załączników stanowiących integralną część umowy:

Załącznik nr 3

Gwarancja korporacyjna

Wzór oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Zabezpieczenie finansowe umowy przesyłowej w formie depozytu pieniężnego należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:

94 1140 1977 0000 5803 0100 1031

mBank II Oddział Korporacyjny w Warszawie

Tytuł wpłaty: "Zabezpieczenie finansowe" oraz nazwa podmiotu dokonującego wpłaty.


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.