Taryfa- Krajowy System Przesyłowy

Poniżej zamieszczamy tekst aktualnej taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych:

Taryfa nr 10

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 10 (tekst jednolity) - obowiązuje od 1 lutego 2017

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 10 (tekst jednolity) - wersja z możliwością wyszukiwania

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Taryfa nr 10)

 

Poniżej znajdują się archiwalne wersje Taryfy:

Taryfa nr 9 - zmiana 2

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 (tekst jednolity) z możliwością wyszukiwania - obowiązywała od 1 lipca 2016 

Dokument zmiany treści Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zmiana Taryfy nr 9)

Taryfa nr 9 - zmiana 1

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 - obowiązywała od 1 stycznia 2016 

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 - wersja z możliwością wyszukiwania

Taryfa nr 9

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 - obowiązywała od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 - wersja z możliwością wyszukiwania

Taryfa nr 8

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 8 - obowiązywała od 1 sierpnia do 31 grudnia 2014

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Taryfa nr 8)

Taryfa nr 7

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 7 - obowiązywała od 1 stycznia do 31 lipca 2014

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 7 z możliwością wyszukiwania

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Taryfa nr 7)Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.