Taryfa- Krajowy System Przesyłowy

Taryfa nr 13 - termin obowiązywania: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 13
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 13 z możliwością wyszukiwania

Taryfa nr 12 - termin obowiązywania: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12 z możliwością wyszukiwania

Taryfa nr 11 - termin obowiązywania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11 z możliwością wyszukiwania
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Taryfa nr 11)

Taryfa nr 10 - termin obowiązywania: od 1 lutego 2017 do 31 grudnia 2017 r.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 10 
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 10 z możliwością wyszukiwania

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Taryfa nr 10)

Taryfa nr 9, zmiana 2 - termin obowiązywania: od 1 lipca 2016 r.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 z możliwością wyszukiwania 
Dokument zmiany treści Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zmiana Taryfy nr 9)

Taryfa nr 9, zmiana 1 - termin obowiązywania: od 1 stycznia 2016 r.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 z możliwością wyszukiwania 

Taryfa nr 9 - termin obowiązywania: od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 z możliwością wyszukiwania

Taryfa nr 8 - termin obowiązywania: od 1 sierpnia do 31 grudnia 2014 r.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 8
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Taryfa nr 8)

Taryfa nr 7 - termin obowiązywania: od 1 stycznia do 31 lipca 2014 r.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 7
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 7 z możliwością wyszukiwania
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Taryfa nr 7)Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.