Warsztaty dla uczestników Rynku Gazu

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawianymi na Warsztatach dla Uczestników Rynku Gazu z zakresu zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej SGT, które odbyły się w siedzibie GAZ-SYSTEM S.A. w dniu 7 czerwca 2016 r.

Prezentacja 1: Zmiany w zapisach IRiESP i IRiESP SGT w zakresie przepustowości

Prezentacja 2: Platforma GSA funkcjonująca zgodnie z wymaganiami CAM NC

Prezentacja 3: Zmiany w zapisach IRiESP i IRiESP SGT w zakresie bilansowania

Prezentacja 4: Elektroniczne PPPZ - omówienie procedury, nowe
funkcjonalności SWI


Prezentacja 5: Elektroniczne PPPZ - omówienie procedury, nowe funkcjonalności SWI

Prezentacja 6: Stosowanie protokołu AS4 zgodnie z Interoperability NC


Prezentacja 1


Prezentacja 2


Prezentacja 3


Prezentacja 4


Prezentacja 5


Prezentacja 6Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.