Akty prawne z zakresu gazownictwa

Poniżej zamieszczamy obowiązujące akty prawne z zakresu gazownictwa:

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 755 tekst jednolity z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
(Dz. U. z 2018 r. poz. 640)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1158)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
(Dz. U. z 2018
r., poz.1323)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego 
(Dz. U. Nr 178, poz. 1252)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2302 z późn. zm.)


Zapisz się do Newslettera
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.