Standardy

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi GAZ-SYSTEM S.A.:

Broszura Bezpieczeństwo gazociągów przesyłowych

Broszura informacyjna BHP

Wytyczne GAZ-SYSTEM S.A.  dla projektantów w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie projektowania inwestycji

Wytyczne GAZ-SYSTEM S.A. dla wykonawców robót budowlanych w zakresie komunikacji ze społecznościami lokalnymi na etapie realizacji inwestycjiDZIEŃ DOSTAWCY GAZ-SYSTEM - 2018

20 marca 2018 roku GAZ-SYSTEM zorganizował po raz kolejny Dzień Dostawcy. Spotkanie skierowane było do wykonawców usług projektowych, robót budowlanych, nadzorów inwestorskich, a także dostawców materiałów. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 przedstawicieli firm biorących udział w inwestycjach GAZ-SYSTEM.

Prezentacje do pobrania:

Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM

Rozbudowa terminalu LNG

Plan Inwestycyjny na lata 2018-2020

Plan Remontowo-Modernizacyjny na lata 2018-2020

Praktyczne aspekty procesu zakupowego

Planowane zmiany w kontraktowaniu usług projektowych
DZIEŃ DOSTAWCY GAZ-SYSTEM - 2017

20 kwietnia 2017 roku GAZ-SYSTEM zorganizował Dzień Dostawcy. Spotkanie skierowane było do wykonawców usług projektowych, robót budowlanych i nadzorów inwestorskich. W spotkaniu wzięło udział 185 uczestników ze 102 firm.

Prezentacje do pobrania:

Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM

Plan Inwestycyjny na lata 2017-2019

Plan Remontowo-Modernizacyjny na lata 2017-2019

Pozostałe zamówienia na 2017

Zmiana podejścia do procesu przygotowania inwestycji liniowej do realizacji

Warunki brzegowe stawiane potencjalnym wykonawcom


SPOTKANIE Z WYKONAWCAMI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - 2016

16 marca 2016, po raz kolejny GAZ-SYSTEM S.A. zaprosił współpracujących dostawców na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji zamówień dotyczących rozbudowy infrastruktury gazowej w perspektywie rozwoju sieci przesyłowej do 2027 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 85 firm.

Celem spotkanie była prezentacja strategicznej perspektywy rozwoju, planu inwestycyjnego, planu zamówień i podsumowanie doświadczeń z przetargów strategicznych. Zaprezentowano także system zapewnienia jakości w procesie projektowania i realizacji inwestycji, wybrane aspekty współpracy z wykonawcą w ramach polityki zakupowej i rolę komunikacji w procesie inwestycyjnym.

Prezentacje do pobrania:

Perspektywa strategiczna rozwoju GAZ-SYSTEM

Plan Inwestycyjny 2016-2018

Plan Zamówień 2016

Przetargi strategiczne GAZ-SYSTEM S.A. - podsumowanie doświadczeń

System Zapewnienia Jakości w procesie realizacji i projektowania inwestycji

Polityka Zakupowa. Wybrane aspekty w zakresie współpracy z wykonawcą

Rola komunikacji w procesie inwestycyjnymSPOTKANIE Z WYKONAWCAMI NADZORÓW BUDOWLANYCH - 2015

22 maja 2015, po raz kolejny, GAZ-SYSTEM S.A. przeprowadził spotkanie z dostawcami. Tym razem spółka prowadziła dialog z wykonawcami nadzoru budowlanego. W spotkaniu wzięło udział 30 osób z 26 firm.

Celem spotkania była prezentacja planów inwestycyjnych i planu zamówień na nadzór budowlany do 2023 r. Omówiono również oczekiwania GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie standardów wykonania nadzorów budowalnych, nowe rozwiązania prowadzenia nadzoru oraz system zapewnienia jakości w procesie realizacji inwestycji. Dodatkowo zaprezentowano szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, a także zapewnienia ochrony środowiska.

Prezentacje do pobrania:

Oczekiwania GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie standardu wykonania nadzorów budowlanych

Polityka zakupowa w kontekście jakości współpracy z wykonawcą nadzorów budowlanych

Plan Inwestycyjny

Plan Zamówień


SPOTKANIE Z WYKONAWCAMI ROBÓT BUDOWLANYCH - 2015

17 kwietnia 2015 ponad 70 przedstawicieli firm budowlanych z całej Polski wzięło udział w spotkaniu informacyjnym nt. zamówień na roboty budowlane dla GAZ-SYSTEM S.A. w perspektywie rozwoju sieci przesyłowej do 2023 roku.

Podczas spotkania została przedstawiona lista nowych projektów inwestycyjnych ujętych w Planie Rozwoju i Planach Inwestycyjnych do 2023 roku oraz oczekiwania GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie standardu wykonania robót budowlanych. Omówiono również wytyczne wynikające z procedur Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych. Takie podejście ma na celu lepsze przygotowanie się potencjalnych oferentów do przetargów oraz realizacji umów.

Prezentacje do pobrania:

Plan Inwestycyjny i standard wykonania robót budowlanych

Plan Zamówień 2015

Wymagania w zakresie prac gazoniebezpiecznych

Polityka Zakupowa w kontekście jakości współpracy z wykonawcą robót budowlanych


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.