18.10.2018

Platforma informatyczna GAZ-SYSTEM do zakupu przepustowości na połączeniach między systemami Polski i Niemiec elementem budowy regionalnego rynku gazu

W ramach przeprowadzonego  postępowania, spośród trzech dostępnych na rynku platform do rezerwacji przepustowości, europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki  (ACER)  wybrała Platformę GSA, powstałą z inicjatywy i stosowaną przez GAZ-SYSTEM. Dzięki temu to narzędzie informatyczne będzie wykorzystywane przez operatorów systemów przesyłowych gazu na granicy polsko-niemieckiej.

Wydana 16 października 2018 r. decyzja oznacza, że operatorzy systemów przesyłowych będą oferować przepustowości poprzez tę platformę w dwóch punktach, na połączeniach międzysystemowych na granicy polsko-niemieckiej tj. „Mallnow” i „GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS”. Pierwszy z nich znajduje się na gazociągu tranzytowym Jamał – Europa, na którym operatorem jest GAZ-SYSTEM. Łączy się z  systemem przesyłowym obsługiwanym przez GASCADE. Kolejny to punkt  wirtualny GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS obejmujący fizyczne punkty: Gubin, Kamminke i Lasów, znajdujące się na połączeniu z siecią ONTRAS, wzdłuż zachodniej granicy województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego i Dolnego Śląska. Dotychczas rezerwacja przepustowości odbywała się poprzez dwie odrębne platformy.

Platforma GSA, powstała z inicjatywy GAZ-SYSTEM, jest niezależnym, autorskim narzędziem informatycznym służącym do oferowania przepustowości w systemach przesyłowych gazu ziemnego.

Agencja poddała ocenie: zgodność z unijnymi i krajowymi wymaganiami regulacyjnymi, bezpieczeństwo infrastruktury IT, ład organizacyjny, funkcjonalność oraz kwestie kosztów użytkowania.

W toku postępowania najwyższą liczbę punktów uzyskała polska platforma GSA. W wyniku tej decyzji przepustowość dla punktów na granicy polsko-niemieckiej będzie oferowana na jednej platformie, co umożliwi oferowanie przepustowości na zasadach powiązanych. Decyzja ACER będzie obowiązywała 3 lata.

- Z uznaniem przyjmujemy, że dotychczas stosowane przez nas narzędzie zostało ocenione jako najbardziej konkurencyjne na europejskim rynku. Cieszymy się, że będą z niego korzystali również inni uczestnicy. Liczymy, że ta decyzja będzie wspierać dalszą integrację rynku gazu prowadzoną przez GAZ-SYSTEM  – powiedział Tomasz Stępień, prezes zarządu GAZ-SYSTEM.

Polska polityka dywersyfikacji otwiera możliwości stworzenia w Polsce hubu gazowego poprzez zagwarantowanie zróżnicowanych źródeł i kierunków dostaw. To - w połączeniu z budową interkonektorów i upowszechnianiem narzędzi informatycznych - takich jak platforma GSA, wspiera perspektywy rozwoju zintegrowanego rynku gazu w Europie.

Czym jest Platforma GSA?

Platforma GSA powstała w lipcu 2014 r. jako odpowiedź na wymogi europejskiego kodeksu sieci, określającego mechanizmy alokacji przepustowości w systemach przesyłowych gazu. Poprzez udział w aukcjach, uczestnicy rynku mogą rezerwować na Platformie GSA przepustowość w punktach połączeń międzysystemowych.

 

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.