10.10.2018

Prezes Tomasz Stępień w Brukseli: Wspólnie budujemy rynek energii UE

Projekty GAZ-SYSTEM, w szczególności w zakresie dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, oraz wkład Spółki w realizację celów unii energetycznej to główne tematy rozmów, w których wziął udział 9 października 2018 r. prezes Tomasz Stępień. Wizyta w stolicy Belgii była również okazją do podsumowania 10-lecia działalności przedstawicielstwa GAZ-SYSTEM w Brukseli, które reprezentuje Spółkę na forum europejskim.

Prezes Tomasz Stępień podczas uroczystości z okazji 10-lecia przedstawicielstwa GAZ-SYSTEM w Brukseli podkreślał aktywne zaangażowanie Spółki w realizację celów polityki energetycznej UE, koncentrującej się na budowie konkurencyjnego i zrównoważonego rynku oraz zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw i przystępnej cenowo energii dla wszystkich.

– W ciągu ostatnich dziesięciu lat udało się nam wspólnie osiągnąć bardzo wiele na rzecz  zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu i integracji rynku. Zmodernizowaliśmy naszą infrastrukturę. Oddaliśmy do eksploatacji terminal LNG w Świnoujściu. Integrujemy sieć przesyłową z systemami sąsiednich operatorów. Wypracowaliśmy nowy model rynku gazu w Polsce i wyposażyliśmy go w efektywne narzędzia – wymienił Prezes Stępień.  – Ponadto, w trakcie tej dekady przedstawiciele naszej Spółki aktywnie angażowali się we współpracę z instytucjami Unii Europejskiej na rzecz dostosowania prawa UE do zmian zachodzących na rynkach oraz przyspieszenia działań związanych z transformacją europejskiego sektora energii. GAZ-SYSTEM, jako członek-współzałożyciel ENTSOG, był również aktywnie zaangażowany w opracowanie zasad i narzędzi wspierających rozwój wewnętrznego rynku gazu ziemnego - dodał.  

Prezes GAZ-SYSTEM przypomniał, że obecna debata na temat roli gazu na forum europejskim ma wymiar długoterminowy. – Kluczowe projekty GAZ-SYSTEM: rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, połączenie z Norweskim Szelfem Kontynentalnym poprzez projekt Baltic Pipe, budowa połączeń transgranicznych i rozwój krajowego systemu przesyłowego wpisują się w długofalową politykę zróżnicowania źródeł i dostaw gazu i zmiany ich kierunku – powiedział.
 
Tomasz Stępień podkreślił także wagę współpracy z instytucjami UE, Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz partnerami i organizacjami branżowymi. – To najlepszy moment, by podziękować dziś pracownikom Przedstawicielstwa w Brukseli za dotychczasowe zaangażowanie, profesjonalizm i kompleksowe wsparcie naszych działań. Z ich pomocą chcemy dalej być aktywnym i liczącym się uczestnikiem europejskiego rynku gazu - dodał.

Podczas pobytu w Brukseli prezes Stępień wziął również udział w spotkaniu „LNG in Shipping” współorganizowanym przez wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisława Krasnodębskiego w ramach inicjatywy GasNaturally.  Było ono okazją do dyskusji na temat rosnącej roli LNG jako paliwa w UE i jego nowych zastosowań. Prezes GAZ-SYSTEM przedstawił także rolę i funkcjonalności Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, korzyści płynące z LNG jako niskoemisyjnego paliwa (m.in. w transporcie), bunkrowania LNG, a także rozwoju infrastruktury umożliwiającej elastyczny przeładunek i transport drogowy lub kolejowy LNG (small scale LNG).

Wizytę w Parlamencie Europejskim zakończyło spotkanie z gronem polskich posłów do Parlamentu Europejskiego.  

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.