28.06.2018

GAZ-SYSTEM zaoferuje przepustowość połączeń międzysystemowych w ramach aukcji rocznych

GAZ-SYSTEM S.A. jako operator krajowego systemu przesyłowego oraz niezależny operator polskiego odcinka systemu gazociągów tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia (dalej: gazociąg jamalski) przeprowadzi aukcje przepustowości produktu rocznego.

Aukcje zostaną przeprowadzone 2 lipca 2018 r. o godz. 9.00 (CEST) na Platformie GSA stanowiącej narzędzie do rezerwacji przepustowości na połączeniach międzysystemowych. Uczestnicy rynku zainteresowani przesyłem gazu mogą dokonać rezerwacji przepustowości ciągłej w produktach rocznych, w ramach których udostępniana jest przepustowość na co najmniej najbliższe 5 lat gazowych oraz na okres nie dłuższy niż najbliższe 15 lat gazowych. Aukcje dotyczą wszystkich połączeń międzysystemowych i są przeprowadzane zgodnie  z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu (CAM NC).

Oferta GAZ-SYSTEM obejmuje następujące punkty łączące krajowy system przesyłowy z sąsiadującymi systemami:

 • Punkt wejścia GCP GAZ-SYSTEM/Ontras na granicy polsko – niemieckiej
 • Punkt wyjścia GCP GAZ-SYSTEM/Ontras na granicy polsko – niemieckiej
 • Punkt wejścia Cieszyn na granicy polsko – czeskiej
 • Punkt wejścia Drozdowicze na granicy polsko – ukraińskiej
 • Punkt wejścia Wysokoje na granicy polsko – białoruskiej
 • Punkt wejścia Tietierowka na granicy polsko – białoruskiej
 • Punkt wejścia Punkt Wzajemnego Połączenia (PWP)

Oferta GAZ-SYSTEM ISO obejmuje następujące punkty na gazociągu jamalskim:

 • Punkt wejścia SGT Kondratki
 • Punkt wyjścia SGT Mallnow
 • Punkt wejścia SGT Mallnow Rewers
 • Punkt wyjścia SGT Punkt Wzajemnego Połączenia (PWP)

Zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami, przepustowości pozwalające na przesył gazu poprzez polski odcinek gazociągu jamalskiego mogą być rezerwowane w ramach aukcji organizowanych na zasadach i w terminach określonych w CAM NC. Dostępne przepustowości oferowane są zainteresowanym uczestnikom rynku w ramach niedyskryminacyjnej procedury aukcyjnej przeprowadzanej na zasadach rynkowych.

Przepustowość ciągła, która nie zostanie sprzedana w produktach rocznych na kolejny rok gazowy (od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.) będzie udostępniana uczestnikom rynku podczas aukcji produktów krótkoterminowych: kwartalnych, miesięcznych, dobowych i śróddziennych.

Aukcje przepustowości przerywanej dotyczącej produktów rocznych odbędą się, według zasad CAM NC, zgodnie z kalendarzem aukcji 16 lipca 2018 r. na Platformie GSA.

Szczegółowe informacje i dane dotyczące przepustowości udostępnionej w aukcjach produktów rocznych opublikowane są na Platformie GSA: www.gsaplatform.eu

W przypadku dodatkowych pytań w sprawie aukcji zainteresowanych uczestników rynku prosimy wysłanie e-maila na adres  klient@gaz-system.pl

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.