06.06.2018

Projekt Baltic Pipe - rozpoczynamy konsultacje społeczne gazociągu Goleniów-Lwówek

Przez cały czerwiec w 15 gminach na trasie gazociągu Goleniów-Lwówek – którego budowa stanowi element realizacji projektu Baltic Pipe - będą trwały spotkania informacyjne dotyczące tej inwestycji. Spotkania mają charakter otwarty i mogą wziąć w nich udział wszystkie zainteresowane strony, w tym m.in. właściciele nieruchomości, na których planowane są prace.

Baltic Pipe to projekt polegający na budowie gazociągu oraz infrastruktury gazowej, które umożliwią przesyłanie do Polski i Danii gazu ze złóż zlokalizowanych w Norwegii. W ramach inwestycji na terenie naszego kraju powstaną m.in. gazociąg łączący Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym oraz gazociąg relacji Goleniów-Lwówek. Rozbudowane zostaną także tłocznie gazu Goleniów i Odolanów, a także wybudowana będzie nowa tłocznia w Gustorzynie. 

Projekt jest realizowany zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz z uwzględnieniem praw wszystkich zainteresowanych stron. Przedstawiciele GAZ-SYSTEM regularnie spotykają się z lokalnymi władzami oraz przedstawicielami społeczności na terenach, na których będą toczyć się prace związane z realizacją inwestycji. Celem spotkań jest poinformowanie zainteresowanych stron o planach i zamierzeniach inwestora na jak najwcześniejszym etapie realizacji projektu oraz zebranie uwag i opinii od przedstawicieli lokalnej społeczności.

W marcu 2018 r. w Szczecinie odbyło się pierwsze na terenie Polski wysłuchanie publiczne dotyczące Batlic Pipe. Spotkania informacyjne w gminach na trasie gazociągu Goleniów-Lwówek będą odbywać się przez cały czerwiec. Uczestniczyć w nich będą przedstawiciele GAZ-SYSTEM S.A. oraz firmy MGGP S.A. – projektanta gazociągu.

Harmonogram i szczegóły dotyczące czerwcowych spotkań znajdują się na stronie internetowej baltic-pipe.eu oraz stronach internetowych urzędów poszczególnych gmin. Zapraszamy zainteresowanych do udziału w wysłuchaniach.

***

Baltic Pipe to projekt realizowany w ścisłej współpracy pomiędzy polskim operatorem gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM a duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii Energinet. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe na stronach: baltic-pipe.pl oraz GAZ-SYSTEM

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.