06.06.2018

Nowa taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 1 czerwca 2018 roku "Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12" informujemy, iż zgodnie z art. 32 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. opublikował na stronie internetowej stawki taryfowe (ceny bazowe),  które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. 

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12 została ustalona na okres do 31 grudnia 2019 r.

Treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz pełny tekst taryfy dostępny jest poniżej oraz w zakładce 'Do pobrania'.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12 z możliwością wyszukiwania

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.