06.06.2018

Nowa taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 1 czerwca 2018 roku "Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12" informujemy, iż zgodnie z art. 32 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A. opublikował na stronie internetowej stawki taryfowe (ceny bazowe),  które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. 

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12 została ustalona na okres do 31 grudnia 2019 r.

Treść decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz pełny tekst taryfy dostępny jest poniżej oraz w zakładce 'Do pobrania'.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 12 z możliwością wyszukiwania

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.