08.05.2018

Gazociąg Rawa Mazowiecka - Wronów wkracza w fazę projektową

GAZ-SYSTEM podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu Gustorzyn - Wronów na odcinku od Rawy Mazowieckiej do Wronowa. Wykonawcą projektu będzie wybrane w wyniku publicznego przetargu konsorcjum firm ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. oraz PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Do zadań konsorcjum należeć będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwolenia na budowę. Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację  inwestycji, planowane jest na koniec 2020 r.

GAZ-SYSTEM konsekwentnie rozbudowuje sieć przesyłową na terenie całego kraju. Plan Inwestycyjny spółki na lata 2018-2020 obejmuje ponad 160 zadań o łącznej wartości 7,7 mld zł. Jednym z kluczowych projektów jest gazociąg łączący węzeł przesyłu gazu w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie) z Tłocznią Gazu we Wronowie (woj. lubelskie).

Trasa najdłuższego odcinka, którego długość wynosi około 156 km, przebiega od Rawy Mazowieckiej do Wronowa. Dla pozostałych dwóch odcinków, tj. Gustorzyn – Leśniewice (ok. 60 km) oraz Leśniewice – Rawa Mazowiecka (ok. 100 km), spółka zamierza uruchomić postępowanie przetargowe na przełomie II i III kwartału br.

Realizacja inwestycji wpisuje się w strategię rozwoju spółki, której celem jest zapewnienie elastyczności pracy całego systemu przesyłowego oraz podłączanie nowych odbiorców – zarówno indywidualnych, jak i przemysłowych. Po ukończeniu projektu zwiększy się bezpieczeństwo dostaw gazu, w szczególności do obszaru aglomeracji warszawskiej, łódzkiej, radomskiej oraz do południowo-wschodnich regionów kraju.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm.) tzw. „specustawę gazową”.

 

Kliknij, aby powiększyć

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.