06.04.2018

PJSC "UKRTRANSGAZ" i GAZ-SYSTEM S.A. uruchamiają niewiążącą procedurę badania zainteresowania rynku przepustowością na granicy polsko-ukraińskiej

6 kwietnia 2018 r., Kijów / Warszawa - PJSC "UKRTRANSGAZ" i GAZ-SYSTEM S.A., operatorzy systemów przesyłowych gazu na Ukrainie i w Polsce, rozpoczynają niewiążącą procedurę badania rynku.

Przeprowadzając niewiążącą procedurę badania rynku, operatorzy systemów przesyłowych (OSP) zamierzają oszacować poziom zapotrzebowania uczestników rynku na przepustowość na granicy polsko-ukraińskiej, który  stworzy podstawy dla  dalszego wzmacniania integracji regionalnego rynku gazu poprzez rozwój polskiego i ukraińskiego systemu przesyłowego.

Wstępne szacunki OSP wskazują, że przepustowość na zasadach ciągłych może zostać udostępniona rynkowi od 1 stycznia  2020 r., dlatego też niewiążąca procedura badania rynku dotycząca przepustowości  na granicy polsko-ukraińskiej obejmuje okres 15 lat rozpoczynający się od roku gazowego 2020. OSP zwracają uwagę, iż przepustowość w roku gazowym 2020 będzie oferowana na okres od 1 stycznia do 1 października 2020.

Wyniki przeprowadzonego badania rynku będą podstawą dla obu Operatorów do podjęcia  decyzji w sprawie uruchomienia w przyszłości wiążącej procedury alokacji przepustowości na granicy polsko-ukraińskiej („Open Season”), w obydwu kierunkach przepływu. Zgłoszone zainteresowanie uczestników rynku będzie miało kluczowe znaczenie dla uzasadnienia ewentualnej decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy nowego połączenia międzysystemowego.
Jeśli faza wiążąca potwierdzi zainteresowanie rynku, Operatorzy będą mogli   podjąć ostateczną decyzję o rozwoju dwukierunkowych zdolności przesyłowych  pomiędzy Polską a Ukrainą.

Zwiększenie dwukierunkowych przepływów gazu między Polską a Ukrainą znacząco przyczyni się do realizacji strategicznych celów Unii Europejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego i integracji rynkowej.

Aby wziąć udział w procedurze, uczestnicy rynku powinni wypełnić "Kwestionariusz zapotrzebowania na Zdolność przesyłową" zgodnie z Regulaminem niewiążącej procedury badania rynku i przesyłać wypełniony formularz do PJSC "UKRTRANSGAZ" i GAZ-SYSTEM S.A. w okresie od 6 do 30 kwietnia 2018 r. na adresy wskazane w Regulaminie. Wszelkie pytania dotyczące badania rynku lub kwestionariusza zapotrzebowania na Zdolność przesyłową należy przesyłać na adresy e-mail:  businesscooperation@utg.ua oraz openseason@gaz-system.pl.

PJSC "UKRTRANSGAZ" i GAZ-SYSTEM S.A. przenalizują nadesłane zgłoszenia i opublikują wyniki procedury do 30 maja 2018 r.

Zapraszamy wszystkich uczestników rynku do udziału w procedurze.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.