09.02.2018

Dynamiczny System Zakupów Niepublicznych w GAZ-SYSTEM

Od 9 lutego 2018 r. GAZ-SYSTEM rozpoczął kwalifikację dostawców w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów Niepublicznych.

Obecnie kwalifikacje odbywają się w kategoriach:
1) RURY STALOWE GAZOWE IZOLOWANE i NIEIZOLOWANE
2) STALOWE KSZTAŁTKI GAZOWE (w tym kolana, trójniki, zwężki, weldolety, itp.)

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami.

W przypadku zainteresowania realizacją dostaw materiałów w zamówieniach nie objętych przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych należy:
1) wypełnić załączoną Ankietę,
2) zapoznać się i zaakceptować zasady współpracy, w tym w szczególności treść Projektu Umowy,
a po zawarciu umowy z Zamawiającym:
a. składać oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe,
b. realizować zamówienia (jeśli oferta Wykonawcy okaże się najkorzystniejsza) zgodnie z postanowieniami umowy.

ZAŁĄCZNIKI:
Projekt umowy*

* Umowa ze zmianami. Obowiązuje od 1 marca 2018 r.

 

RURY STALOWE:
Ogłoszenie rury
Ankieta rury


KSZTAŁTKI:
Ogłoszenie kształtki
Ankieta kształtki

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.