07.02.2018

Zmiana kalendarza aukcji ENTSOG

18 stycznia 2018 roku został zatwierdzony przez ENTSOG i opublikowany kalendarz aukcji 2018/2019*.

Jakie są główne różnice w odniesieniu do dotychczasowego schematu terminów aukcji?

  • Terminy aukcji na produkty miesięczne przerywane będą przypadały w każdy IV wtorek miesiąca poprzedzającego miesiąc gazowy, którego dotyczy aukcja, zaczynając od 27.03.2018 r. (dotychczas był to IV poniedziałek miesiąca);
  • Termin aukcji dla produktów rocznych ciągłych będzie przypadał w I poniedziałek lipca, tj. 02.07.2018, a dla produktów rocznych przerywanych  będzie przypadał  w III poniedziałek lipca, tj. 16.07.2018 r..
  • Terminy publikacji informacji o produktach przerywanych dla produktów miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych będą przypadały na 7 dni przed terminami tych aukcji.

Szczegółowy harmonogram aukcji można zobaczyć na stronach:

 

*Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)  2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 984/2013.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.