04.01.2018

GAZ-SYSTEM posiada wszystkie decyzje potrzebne do budowy kolejnego gazociągu na południu Polski

Gazociąg relacji Tworóg – Tworzeń otrzymał pozwolenie na budowę, wydane przez wojewodę śląskiego. Inwestycja będzie realizowana w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ponad 55 km i średnicy 1000 mm zostanie wybudowany wzdłuż istniejących gazociągów na terenie siedmiu gmin województwa śląskiego: Tworóg, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz oraz Dąbrowa Górnicza.

Od strony zachodniej zostanie połączony z gazociągiem Tworóg – Kędzierzyn – Koźle, a od wschodniej z gazociągiem Pogórska Wola – Tworzeń.

Kliknij, aby powiększyć
 
Gazociąg stanowi element Korytarza gazowego Północ – Południe, który ma w przyszłości połączyć Terminal LNG w Świnoujściu oraz projektowany gazociąg Baltic Pipe z planowanym terminalem Adria LNG w Chorwacji. Projekt został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Komisja Europejska nadała tej inwestycji status projektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI) w 2013 r. i podtrzymała go w dwóch kolejnych listach publikowanych w latach 2015 i 2017.

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie zdolności przesyłowych, a także uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje w regionie. W skali kraju z kolei przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu oraz stopnia dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego. Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2 proc. wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.

Aktualnie trwają postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy Robót Budowlanych oraz na wybór Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.

Budowa gazociągu planowana jest w latach 2018 – 2020.

 

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.