01.12.2017

Taryfa dla usług przesyłania gazu nr 11 wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

GAZ-SYSTEM wprowadza do stosowania na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Taryfę dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11.

Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11
Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11 z możliwością wyszukiwania
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzająca Taryfę dla usług przesyłania paliwa gazowych nr 11

GAZ-SYSTEM wprowadza dostosowania od 1.01.2018 r. "Taryfę dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11" na podstawie art. 47 ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z póź. zm.) oraz zgodnie z art. 32 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2017/460 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu.

Wcześniejsze wersje taryfy znajdują się w zakładce Do pobrania >> Taryfy >> Krajowy System Przesyłowy.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (‘NC TAR’) oraz zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak: DRG.DRG-2.7129.2.2017.JDo1 z dnia 27 października 2017 r., GAZ-SYSTEM S.A. został wyznaczony jako podmiot odpowiedzialny za publikację informacji, o których mowa w art. 30 NC TAR.

Pakiet informacyjny znajduje się w zakładce Publikacja NC TAR.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.