11.04.2017

20 lat ustawy – Prawo energetyczne

12 kwietnia 2017 r. w Sali Pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju w Warszawie odbywa się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. 20 lat ustawy – Prawo energetyczne.

Wśród prelegentów Panelu Inauguracyjnego znajdują się obecny oraz poprzedni Prezesi URE: Maciej Bando, Marek Woszczyk, dr hab. Mariusz Swora oraz pierwszy i najdłuższej piastujący urząd Prezesa - dr Leszek Juchniewicz.  W drugiej, naukowej części konferencji biorą udział wybitni eksperci polscy i międzynarodowi. Obradom będzie towarzyszyć Loża Ekspertów, w której zasiadają prezesi operatorów systemów przesyłu, spółek energetycznych i Towarowej Giełdy Energii.

Poza dyskusjami związanymi z Prawem energetycznym, poruszone zostaną również współczesne zagadnienia rynków energii i paliw, dotyczące równoważenia interesów uczestników rynku czy koordynacji polityki i regulacji.
Organizatorami Konferencji jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Partnerami Konferencji oraz wydawnictw pokonferencyjnych są: GAZ-SYSTEM S.A., Hermes Energy Group S.A., Polish Trading Point S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Towarowa Giełda Energii S.A.GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.