20.12.2016

Laureaci VII edycji konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii wybrani

20 grudnia br. została ogłoszona lista laureatów VII edycji programu grantowego na najlepsze regionalne projekty ekologiczne. Konkurs zainicjowany przez GAZ-SYSTEM organizowany jest na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Celem Funduszu Naturalnej Energii jest wyłonienie najlepszych pomysłów na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego.

VII edycja konkursu skierowana była przede wszystkim do gmin, szkół, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych poszczególnych województw. Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów na ochronę środowiska naturalnego regionu. Fundusz Naturalnej Energii jest konkursem organizowanym corocznie i stopniowo swoim zasięgiem obejmie cały kraj.

W tegorocznej edycji wpłynęło 111 wniosków o dofinansowanie. Zwycięskie projekty w ciekawy sposób podchodzą do różnych potrzeb środowiskowych: czystości powietrza, gospodarki odpadami czy poszanowania bioróżnorodności. Koncentrują się one na aktywizacji lokalnych społeczności oraz osiągnięcie konkretnych i wymiernych efektów.

„VII edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu ochroną środowiska i problematyką podnoszenia świadomości ekologicznej. Od 2010 r. wsparliśmy 115 projektów realizujących działania na rzecz ochrony przyrody, a społeczności lokalne swoim zaangażowaniem potwierdziły, że aktywnie podchodzą do kreowania postaw ekologicznych. Dlatego cieszy mnie fakt, że możemy kontynuować współpracę z różnymi grupami interesariuszy, która ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego” – mówi Monika Bończa Tomaszewska, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w GAZ-SYSTEM S.A.

Laureatami VII edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii zostali:

Z województwa mazowieckiego:

 1. Park Przyjazny Owadom - Przedszkole Miejskie nr 9 w Legionowie
 2. Laboratorium Przyrody – Lasy Miejskie – Warszawa
 3. Organic Gardens – Niepubliczne Gimnazjum Warsaw Montessori Middle School z Warszawy
 4. Weź oddech na Mazowszu – Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
 5. Moje Przedszkole uczy mnie być EKO – Miejskie Przedszkole nr 4 w Zielonce

Z województwa wielkopolskiego:

 1. Zielone Płuca Szkoły – Zespół Szkół w Otocznej
 2. Dymisz, trujesz --> pożałujesz! - Szkoła Podstawowa w Owińskach
 3. Piracka Ścieżka Zmysłów – Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Zielona Wyspa w Sulęcinku
 4. Dbamy o czysty świat bez względu na to ile mamy lat – Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski
 5. EkoSzkoła w EkoGminie – Gimnazjum w Czerwonaku

Z województwa dolnośląskiego: 

 1. Skrzydlate Ogrody – Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowe w Krośnicach
 2. Barwny świat motyli inspiracją do kreatywnego recyklingu – Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu
 3. Energiczni Ekologowie – Gimnazjum im. T. Kościuszki w Prochowicach
 4. Ence-pence, niech energia wróci w nasze ręce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie
 5. Zielona Klasa w Czerwonej – Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości

Z województwa opolskiego:

 1. Drugie życie rzeczy – Fundacja "krakOFFska 36"
 2. Niezłe ziółka – Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim
 3. Czyste środowisko-najlepsze uzdrowisko – Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok
 4. Wodę poznać i doświadczyć – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Domaradzu
 5. Młodzi ekoodkrywcy czereśniowej Krainy Św. Anny – Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich

Z województwa podkarpackiego:

 1. Las jest dla nas – Stowarzyszenie Ars Vivendi na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF
 2. Dziecięcy eko szlak. EkoGorajec.com – Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza
 3. Skarby zaklęte w skałach... - Szkoła Podstawowa w Wojtkowej
 4. Ogród szkolny - Przyrodnicze Obserwatorium – Zespół Szkół w Nehrybce
 5. Teraz czas na ekologię! - Zespół Szkół w Januszkowicach

„Fundusz Naturalnej Energii to szansa na realizację wielu interesujących działań związanych z ochroną przyrody w poszczególnych regionach Polski. Cieszę się, że po raz kolejny była okazja wsparcia projektów wynikających z potrzeb lokalnych, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska i będą kształtowały postawy ekologiczne wśród członków społeczności lokalnych.” – mówi Sławomir Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia, która koordynuje prace w ramach FNE.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Więcej informacji o Funduszu Naturalnej Energii można znaleźć na stronie konkursu: www.gazsystemdlanatury.pl

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.