27.01.2015

Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

22 grudnia 2014 r. Komisja Europejska  rozpoczęła  konsultacje w sprawie możliwych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie infrastruktury przesyłu energii elektrycznej i gazu.

Zainteresowane strony mają czas do 13 marca 2015 r., aby wyrazić swoją opinię, czy dany projekt jest potrzebny z punktu widzenia polityki energetycznej UE, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, integracja rynku, konkurencyjność  oraz zrównoważony rozwój.

Konsultacje są dostępne na stronie internetowej „Twój głos w Europie” i stanowią istotny krok na drodze do przygotowania drugiej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, która zostanie opublikowana przez Komisję Europejską  w październiku 2015 r.

Formularz konsultacji jest dostępny  na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.