15.10.2013

Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

Wybrane projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI).

W dniu 14 października 2013 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała pierwszą europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, którym przyznany zostanie status wspólnego zainteresowania (tzw. PCI – Project of Common Interest). Lista ta jest etapem w pracach Komisji w ramach Rozporządzenia (WE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych, którego zadaniem jest wsparcie projektów infrastrukturalnych podnoszących integrację rynkową oraz bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego.

Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. zostały poddane analizie i ocenie, a następnie uzyskały status priorytetowych w dwóch gazowych inicjatywach regionalnych:

1. Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej:
• Zachodnia nitka korytarza Północ-Południe w Polsce  wraz z połączeniem międzysystemowym Polska – Czechy;
• Wschodnia nitka korytarza Północ-Południe w Polsce wraz z połączeniem międzysystemowym Polska - Słowacja;

2. Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP):
• Połączenie międzysystemowe Polska – Litwa;
• Gazociąg Baltc Pipe;
• Rozbudowa terminalu LNG w Świnoujście;
• Rozbudowa punktów wejścia na gazociągu jamalskim we Lwówku i Włocławku.


Uzyskanie statusu projektów o znaczeniu wspólnotowym jest potwierdzeniem znaczenia, jakie realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. inwestycje infrastrukturalne mają dla budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Europie Środkowej, a także ich wkładu w  podnoszenie bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego.
W uzasadnionych przypadkach projekty o znaczeniu wspólnotowym będą mogły uzyskać unijne wsparcie finansowe w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF). CEF, w nowej perspektywie budżetowej UE przypadającej na lata 2014-2020, będzie narzędziem Komisji Europejskiej służącym dofinansowaniu projektów realizujących nadrzędne cele polityki energetycznej UE.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.