Gazociąg Tworóg-Kędzierzyn-Koźle

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg– Kędzierzyn-Koźle o długości 43,4 km, średnicy 1000 mm oraz ciśnieniu 8,4 MPa. 

Gazociąg będzie zlokalizowany w województwach:
• śląskim na terenie gmin: Tworóg, Wielowieś, Toszek i Rudziniec,
• opolskim na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle.

Trasa gazociągu w przeważającej części będzie przebiegała wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia.

&nb

 

Etap inwestycji

Zakończono etap opracowania dokumentacji projektowej.

Zawarto umowę z IDS-BUD S.A. na generalną realizację inwestycji.

Wykonawcą nadzoru inwestorskiego jest SGS Polska Sp. z o.o.

Wykonawcą prac projektowych jest  Konsorcjum firm w składzie: MGGP S.A. z Tarnowa i INIKO Sp. z o.o. z Rzeszowa.

Budowa gazociągu jest planowana na lata 2018 – 2020.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017r. poz. 2302 z późn. zm.). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).


Korzyści z realizowanej inwestycji

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejon Opolszczyzny i Śląska, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego. Ponadto gazociąg relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle stanowić będzie element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Inwestycja jest dofinansowana Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Umowa o dofinansowanie projektu został zawarta 12 grudnia 2017r. pomiędzy GAZ-SYSTEM a Instytutem Nafty i Gazu. Wartość dofinansowania możliwego do pozyskania z UE została określona na ponad 140 mln PLN.

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Tworóg - Kędzierzyn Koźle w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Tworóg - Kędzierzyn Koźle, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

Konsultacje środowiskowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu rozpoczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach Zdzieszowice - Kędzierzyn i Tworóg – Kędzierzyn w ramach budowy gazociągu Tworóg – Kędzierzyn – Zdzieszowice – Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego”.

Realizacja oraz oddziaływanie etapu budowy gazociągu  Zdzieszowice – Kędzierzyn i Tworóg Kędzierzyn obejmie następujące gminy: Leśnica, Kędzierzyn Koźle, Rudziniec, Toszek, Wielowieś oraz Tworóg.

Dla realizowanego przedsięwzięcia sporządzono dokumentacją uwzględniającą wniosek oraz raport o oddziaływaniu na środowisko.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy do 29 lipca 2015 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 401 lub 419, w godzinach 8:00 do 15:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (32 42 06 802 lub 32 42 06 819).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r.

Wydanie decyzji środowiskowej dla gazociągu Tworóg-Kędzierzyn Koźle

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w dniu 16.10.2015 roku  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinku Zdzieszowice-Kędzierzyn i Tworóg-Kędzierzyn" w ramach Budowy gazociągu Tworóg-Kędzierzyn-Zdzieszowice-Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego (znak decyzji WOOŚ.4231.2.2015.JW.13).

Wydanie decyzji lokalizacyjnych

Wojewoda Śląski wydał decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla zakresu inwestycji „Tworóg – Kędzierzyn-Koźle” na terenie województwa śląskiego:

  • Decyzja nr 1/2016 z 18 kwietnia 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji obejmująca teren węzła Tworóg,
  • Decyzja nr 2/2016 z 7 czerwca 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji obejmująca teren powiatu tarnogórskiego,
  • Decyzja nr 3/2016 z 17 czerwca 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji obejmująca teren powiatu gliwickiego.

Wojewoda Opolski 14 kwietnia 2016 r. wydał Decyzję znak IN.VI.747.2.2016.EA o ustaleniu lokalizacji inwestycji „Tworóg – Kędzierzyn-Koźle” obejmującą teren województwa opolskiego.

Wydanie pozwolenia na budowę

  • województwo opolskie

16 maja 2017 roku wojewoda opolski wydał decyzję nr 33/D/2017 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.:"Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Tworóg - Kędzierzyn" w ramach budowy gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego w zakresie dotyczącym odcinka zaprojektowanego w woj. opolskim, powiat kędzierzyńsko-kozielski gmina Kędzierzyn-Koźle.

  • województwo śląskie

14 czerwca 2017 roku wojewoda śląski wydał decyzję nr 51/17 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. ""Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Tworóg - Kędzierzyn" w ramach budowy gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego"

Informacje prasowe

12.10.2018 Przewiert HDD pod Kanałem Kędzierzyńskim zakończony

17.07.2018 Przewiert pod Kanałem Gliwickim

12.01.2018 GAZ-SYSTEM rozpoczyna budowę gazociągu Tworóg - Kędzierzyn-Koźle

26.06.2017 Gazociąg Tworóg - Kędzierzyn-Koźle z pozwoleniem na budowę

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.