Gazociąg Włocławek-Gdynia

Opis inwestycji

We wrześniu 2011 r. uruchomiono gazociąg Włocławek-Gdynia o długości 252 kilometrów.

Budowa odcinka Gniew-Wiczlino (62,3 km) była dokończeniem inwestycji i pozwala na pełne korzystanie z gazociągu Włocławek-Gdynia. Inwestycja ma duże znaczenie dla obszaru Pomorza i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w województwie pomorskim.

 

 

Trasa gazociągu na odcinku Gniew-Wiczlino

  • w województwie pomorskim na trenie gmin: Gniew, Pelplin, Tczew, Żukowo, Szemud oraz miasto Gdynia

 

 

Korzyści

  • gazociąg Włocławek-Gdynia zapewni bezpieczeństwo dostaw gazu na te tereny i rozszerzy kierunki jego odbioru. Inwestycja pozwoli ujednolicić parametry techniczne sieci przesyłowej od węzła Gustorzyn do rejonu Gdańska i planowanego podziemnego magazynu gazu Kosakowo.

Gminy, na terenie których zlokalizowany jest gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości inwestycji zlokalizowanej na terenie danej gminy. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

 

 

Koszt inwestycji dla odcinka Gniew-Wiczlino:

  • wartość inwestycji: 118,5 mln PLN
  • dofinansowanie z POIiŚ: 19,4 mln PLN

Czytaj o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Informacje prasowe

28.09.2011 - GAZ-SYSTEM S.A. uruchomił gazociąg Włocławek-Gdynia

14.09.2009 - Gazociąg Włocławek – Gdynia dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.